Pubblicazioni

L'appartenenza identitaria dei giovani sloveni nelle aree d'oltreconfineMILAN OBID (ur.)

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi.  Identitete opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu. INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Celovec, Ljubljana, 2018.

Una comunità nel cuore dell'EuropaNORINA BOGATEC - ZAIRA VIDAU (ur.)

Una comunità nel cuore dell'Europa. Gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio. Carocci editore, SLORI, Rim, 2016

La partecipazione sociale dei giovani sloveni nelle aree d'oltreconfineDEVAN JAGODIC (ur.)

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi. Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu. INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Trst, Ljubljana, 2018.

C'era una volta BoliunzSILVESTER METLIKA IN STOJAN GLAVINA

Nekoč je obstajal Boliunz: spomin na stara krajinska imena katastrske občine Boljunec – C'era una volta Boliunz: antichi nomi dei luoghi nel comune censuario di Bagnoli della Rosandra. Srenja Boljunec, SLORI, 2018.MAJA SMOTLAK

Odprava nadzora na slovensko-italijanski meji enajst let pozneje: raziskava o pogledih in stališčih ljudi na učinke vstopa Slovenije v šengenski prostor. Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik – Dolina, SLORI, Dolina, Trst, 2018.

La condizione dei giovani sloveni nelle aree d'oltreconfineVERA KRŽIŠNIK-BUKIĆ (ur.)

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi.  Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu. INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Ljubljana, 2017.

Seconda conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovenaADRIANA JANEŽIČ, DEVAN JAGODIC (ur.)

Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, Deželni svet Furlanije – Julijske krajine, Trst, 2017. Priprava: SLORI

UNA COMUNITÀ NEL CUORE DELL'EUROPANORINA BOGATEC - ZAIRA VIDAU (ur.)

Skupnost v središču Evrope. Slovenci v Italiji od padca berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja. ZTT, SLORI, Trst, 2017

Jezik: sistem, sredstvo in simbol. Identiteta in ideologija med Slovenci v ItalijiMATEJKA GRGIČ

Jezik: sistem, sredstvo in simbol. Identiteta in ideologija med Slovenci v Italiji. SLORI, SLOV.I.K., Trst, 2016

A scuola di sloveno: una ricerca sull'insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di TriesteNORINA BOGATEC - VERONIKA LOKAR

Pouk slovenščine: raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu/A scuola di sloveno: una ricerca sull'insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste, SLORI, Sklad Libero in Zora Polojaz, Trst, 2016

Progetti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze