Publications

RAZISKOVANJE SLOVENCEV V ITALIJI / THE RESEARCHING OF SLOVENIANS IN ITALYSERGIJ LIPOVEC (ur.)

Raziskovanje Slovencev v Italiji. Razvoj, izzivi in perspektive. SLORI - Trst, 2014

CROSS-BORDER RESEARCH WORKSHOPS ON INTERCULTURALITYNORINA BOGATEC (ur.)

Čezmejne raziskovalne delavnice o medkulturnosti / Laboratori di ricerca transfrontalieri sull'interculturalità, SLORI - Trst, 2014

EDUCATING TO DIVERSITYNORINA BOGATEC in NIVES ZUDIČ ANTONIČ (ur.)

Vzgajati k različnosti. Interdisciplinarna primerjalna raziskava med Italijo in Slovenijo. / Educare alla diversità. Ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia. Koper/Capodistria - Trst/Trieste, 2014

O umiti in v prt zaviti lobanji / ABOUT A WASHED SKULL COVERED WITH A TABELCLOTHNATAŠA GLIHA KOMAC

Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji. SKS Planika, SLORI, ZRC SAZU - Kanalska dolina, Trst, Ljubljana, 2014

Čar prostora / THE MAGIC OF SPACEMARKO KOROŠIC

Čar prostora. O oblikovanju slovenskih arhitektov v Furlaniji Julijski krajini. ZTT-EST, Trst, 2014. Izdajo knjige je omogočil Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Knjiga je izšla s prispevkom SLORIja.

PREPLETANJA: A MANUAL FOR CROSS-BORDER INTERCULTURAL EDUCATIONNives Zudič Antonič in Anja Zorman (ur.)

Prepletanja: didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez meja. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2014. 

Med drugim in tujim jezikom - Fra lingua seconda e lingua stranieraDEVAN JAGODIC - ŠTEFAN ČOK (ur.)

Med drugim in tujim jezikom. Poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. / Fra lingua seconda e lingua straniera. Insegnamento e apprendimento dello sloveno in età adulta nella fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia. Ciljno začasno združenje "JezikLingua", SLORI, Trst, 2013.

Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih / Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allieviMORENO DE TONI (ur.)

Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih / Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi. SLORI, Società Filologica Friulana, Unione Italiana - Trst, Videm, Koper, 2013.

Nevidni in pozabljeniMIHA ZOBEC

Nevidni in pozabljeni: Raziskava o izseljevanju v Argentino med svetovnima vojnama na primeru vaške skupnosti Pliskovica. Pliskovica – Razvojno društvo Pliska, SLORI, 2013

PORAJAJOČA SE PISMENOST V DVOJEZIČNEM OKOLJUTANJA COLJA

Porajajoča se pismenost v dvojezičnem okolju. Primer otrok, ki obiskujejo vrtce s slovenskim učnim jezikom v Italiji in dvojezični vrtec v Špetru. / Letteratismo emergente in ambiente bilingue. Il caso dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia con lingua d’insegnamento slovena in Italia e la scuola dell’infanzia bilingue di San Pietro al Natisone. Ciljno začasno združenje "JezikLingua", SLORI, Trst, 2013.

Projects
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze