Publications

Constructions of identity of young Slovenes across the borderMILAN OBID (ur.)

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi.  Identitete opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu. INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Celovec, Ljubljana, 2018.

Una comunità nel cuore dell'EuropaNORINA BOGATEC - ZAIRA VIDAU (ur.)

Una comunità nel cuore dell'Europa. Gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio. Carocci editore, SLORI, Rim, 2016

Social engagement of young Slovenes across the borderDEVAN JAGODIC (ur.)

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi. Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu. INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Trst, Ljubljana, 2018.SILVESTER METLIKA IN STOJAN GLAVINA

Nekoč je obstajal Boliunz: spomin na stara krajinska imena katastrske občine Boljunec – C'era una volta Boliunz: antichi nomi dei luoghi nel comune censuario di Bagnoli della Rosandra. Srenja Boljunec, SLORI, 2018.MAJA SMOTLAK

Odprava nadzora na slovensko-italijanski meji enajst let pozneje: raziskava o pogledih in stališčih ljudi na učinke vstopa Slovenije v šengenski prostor. Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik – Dolina, SLORI, Dolina, Trst, 2018.

The general position of young Slovenes across the borderVERA KRŽIŠNIK-BUKIĆ (ur.)

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi.  Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu. INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Ljubljana, 2017.

THE SECOND REGIONAL CONFERENCE ON THE PROTECTION OF THE SLOVENE-SPEAKING MINORITYADRIANA JANEŽIČ, DEVAN JAGODIC (ur.)

Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, Deželni svet Furlanije – Julijske krajine, Trst, 2017. Priprava: SLORI

A COMUNITY IN THE HEART OF EUROPENORINA BOGATEC - ZAIRA VIDAU (ur.)

Skupnost v središču Evrope. Slovenci v Italiji od padca berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja. ZTT, SLORI, Trst, 2017

Jezik: sistem, sredstvo in simbol. Identiteta in ideologija med Slovenci v ItalijiMATEJKA GRGIČ

Jezik: sistem, sredstvo in simbol. Identiteta in ideologija med Slovenci v Italiji. SLORI, SLOV.I.K., Trst, 2016

TEACHING SLOVENE: A RESEARCH ON SLOVENE LANGUAGE TEACHING IN AN ITALIAN SCHOOL IN ITALYNORINA BOGATEC - VERONIKA LOKAR

Pouk slovenščine: raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu/A scuola di sloveno: una ricerca sull'insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste, SLORI, Sklad Libero in Zora Polojaz, Trst, 2016

Projects
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze