Raziskovanje

Spremljamo jezikoslovne in sociolingvistične pojave znotraj slovenske skupnosti v Italiji ter pravne, družbene, gospodarske, politične, upravne in pedagoške procese, povezane s položajem in rabo slovenskega jezika v Italiji.

Prednostne raziskovalne naloge:

  • periodično preverjanje stopnje znanja in rabe slovenskega jezika ter stališč do slovenskega jezika med Slovenci v Italiji;
  • periodično preverjanje ustreznosti slovenskih besedil v institucionalnih okoliščinah (npr. v javni upravi, v medijih, v slovenskih organizacijah, na gospodarskem področju itd.);
  • periodično preverjanje izvajanja pravnovarstvenih določil na področju rabe slovenskega jezika v javnosti in vidne dvojezičnosti.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se