Strokovna razprava ''Vidna in nevidna slovenščina na Videmskem''

V četrtek, 26. novembra 2015, ob 17.30 bo v dvorani Inštituta za slovensko kulturo v Špetru (ul. Alpe Adria 67/b), strokovna razprava...

več >>>

Predstavitev monografije

Predstavitev monografije ''Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi'' bo potekala v četrtek, 15. oktobra 2015, ob 17.uri v Tržaškem knjižnem središču TS360 ...

več >>>

V ospredju

Nagradni natečaj Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja XIV. nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi Slovenci v zamejstvu in Slovenci v izseljenstvu

več >>>
Nagradni natečaj SLORI 2015

Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI razpisuje nagradni natečaj za zaključna dela študentov druge in tretje bolonjske stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate. Natečaj je namenjen študentom, ki so v času natečaja opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se ukvarja SLORI.

več >>>

Kaj je SLORI

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Inštitut je nastal in se razvil kot pomembno središče intelektualne in strokovne razprave, njegova programska usmeritev pa sloni na spodbujanju raziskovalne dejavnosti, osredinjene na probleme kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene povezanosti z italijanskim večinskim, slovenskim matičnim in širšim mednarodnim okoljem.

Raziskovalno dejavnost Slorija sestavljajo temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij.

Projekti
Laboratori di ricerca 2006 - 2015Progetto di monitoraggio delle caratteristiche della popolazione scolastica delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nella provincia di Trieste e Gorizia e nella scuola bilingue di San Pietro al NatisoneRicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze