Šesti zbor partnerjev ter seja znanstvenega sveta projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti

V ponedeljek, 7. julija 2014, sta v prostorih dvorane Tessitori palače Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine potekala šesti zbor partnerjev ter seja znanstvenega sveta projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti. Koordinatorke projekta so predstavile...

več >>>

Štefan Čok v Vimercateju o manjšinah v Italiji

Šesti člen Ustave Republike Italije, italijanska zaščitna zakonodaja za manjšinske skupnosti in manjšinska problematika nasploh so bile osrednje vsebine predavanja, ki ga je sodelavec Slovenskega raziskovalnega inštituta Štefan Čok imel v petek, 27. junija 2014, v kraju Vimercate, v Lombardiji ...

več >>>

V ospredju

NAGRADNI NATEČAJ SLORI 2014

Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI razpisuje nagradni natečaj za zaključna dela študentov druge in tretje bolonjske stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate. Natečaj je namenjen študentom, ki so v času natečaja opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se ukvarja SLORI.

več >>>
5 tisočink za SLORI

Obveščamo Vas, da tudi letos lahko namenite 'pet tisočink' davka na dohodke fizičnih oseb (IRPEF) delovanju Slovenskega raziskovalnega inštituta ...

več >>>

Kaj je SLORI

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Inštitut je nastal in se razvil kot pomembno središče intelektualne in strokovne razprave, njegova programska usmeritev pa sloni na spodbujanju raziskovalne dejavnosti, osredinjene na probleme kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene povezanosti z italijanskim večinskim, slovenskim matičnim in širšim mednarodnim okoljem.

Raziskovalno dejavnost Slorija sestavljajo temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij.

Projekti
Banca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPROGETTO SCUOLA 2011PROGETTO SCUOLA 2010Percorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze