Občni zbor 2014

V sredo, 16. aprila 2014, je potekal 36. Občni zbor Slovenskega raziskovalnega inštituta, v Tumovi dvorani, v Gorici...

več >>>

SREČANJE SLOVENSKIH RAZISKOVALNIH USTANOV V BENEŠKI SLOVENIJI

Na pobudo Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) in Inštituta za slovensko izseljeništvo in migracije na ZRC SAZU v Ljubljani je v petek, 11. aprila v prostorih društva Ivana Trinka v Čedadu potekalo srečanje raziskovalcev ...

več >>>

V ospredju

5 tisočink za SLORI

Obveščamo Vas, da tudi letos lahko namenite 'pet tisočink' davka na dohodke fizičnih oseb (IRPEF) delovanju Slovenskega raziskovalnega inštituta ...

več >>>
Občni zbor 2014

V sredo, 16. aprila 2014, ob 16.30 v prvem in ob 17.30 v drugem sklicu, bo v Tumovi dvorani v Gorici (Korzo Verdi 51), potekal Občni zbor SLORija

več >>>
Zbornik prve Deželne konference o varstvu slovenske jezikovne manjšine

V torek 26. novembra 2013 je Deželni svet Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine na svoji spletni strani (http://www.consiglio.regione.fvg.it) objavil zbornik prve Deželne konference o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki je potekala lani oktobra v goriškem deželnem avditoriju.

več >>>

Kaj je SLORI

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Inštitut je nastal in se razvil kot pomembno središče intelektualne in strokovne razprave, njegova programska usmeritev pa sloni na spodbujanju raziskovalne dejavnosti, osredinjene na probleme kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene povezanosti z italijanskim večinskim, slovenskim matičnim in širšim mednarodnim okoljem.

Raziskovalno dejavnost Slorija sestavljajo temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij.
Projekti
Banca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPROGETTO SCUOLA 2011PROGETTO SCUOLA 2010Percorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze