Predstavitev knjige: Ljudska religioznost v Kanalski dolini O umiti in v prt zaviti lobanji

V okviru pobud, ki jih Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) prireja ob praznovanju 40-letnice ustanovitve (1974–2014), bo v petek, 12. septembra, ob 18.30, v prostorih Slovenskega kulturnega središča Planika v Ukvah javna predstavitev monografije...

več >>>

Šesti zbor partnerjev ter seja znanstvenega sveta projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti

V ponedeljek, 7. julija 2014, sta v prostorih dvorane Tessitori palače Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine potekala šesti zbor partnerjev ter seja znanstvenega sveta projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti. Koordinatorke projekta so predstavile...

več >>>

V ospredju

SLORI - 40. obletnica

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) letos praznuje 40-letnico ustanovitve (1974–2014). 

več >>>
NAGRADNI NATEČAJ SLORI 2014

Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI razpisuje nagradni natečaj za zaključna dela študentov druge in tretje bolonjske stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate. Natečaj je namenjen študentom, ki so v času natečaja opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se ukvarja SLORI.

več >>>

Kaj je SLORI

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Inštitut je nastal in se razvil kot pomembno središče intelektualne in strokovne razprave, njegova programska usmeritev pa sloni na spodbujanju raziskovalne dejavnosti, osredinjene na probleme kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene povezanosti z italijanskim večinskim, slovenskim matičnim in širšim mednarodnim okoljem.

Raziskovalno dejavnost Slorija sestavljajo temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij.

Projekti
Banca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPROGETTO SCUOLA 2011PROGETTO SCUOLA 2010Percorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze