Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma

V četrtek, 26. februarja 2015, bo v dvorani Pokrajinskega sveta v Gorici potekal posvet...

več >>>

Naučiti se slovenščino v odraslem obdobju

Okrogla miza  »Naučiti se slovenščino v odraslem obdobju: dobre prakse na Tržaškem«. Dogodek se bo odvijal v petek, 30. januarja 2015 ob 17. uri v prostorih Pokrajine Trst »Magazzino delle idee«, Korzo Cavour 2.

več >>>

V ospredju

Pobude SLORI ob 40. letnici

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) letos praznuje 40-letnico ustanovitve (1974–2014). 

več >>>

Kaj je SLORI

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Inštitut je nastal in se razvil kot pomembno središče intelektualne in strokovne razprave, njegova programska usmeritev pa sloni na spodbujanju raziskovalne dejavnosti, osredinjene na probleme kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene povezanosti z italijanskim večinskim, slovenskim matičnim in širšim mednarodnim okoljem.

Raziskovalno dejavnost Slorija sestavljajo temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij.

Projekti
Banca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPROGETTO SCUOLA 2011PROGETTO SCUOLA 2010Percorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze