Četrto srečanje projekta Pax factor

Četrto srečanje projekta Pax Factor – kultura miru od Velike vojne do današnjih konfliktov je potekalo v ponedeljek, 10. aprila 2017, od 8.30 do 13.00. Prvi del jutra je bil namenjen delavnicam, v okviru katerih so soudeleženi dijaki in dijakinje pripravili razstavne panoje o 1. svetovni vojni. Delovne skupine so bile porazdeljene po različnih ustanovah, in sicer v prostorih Narodne in študijske knjižnice, na sedežu SLORI, v Mladinskem odseku Narodne in študijske knjižnice in v dvorani Tessitori Deželnega sveta FJK. Ob 11.30 je bila v dvorani Tessitori še zaključna predstavitev dela vseh štirih delovnih skupin. 

Projekt predvideva pet mesečnih srečanj, ki se jih bodo udeležili dijaki in dijakinje zadnjih razredov treh tržaških srednjih šol druge stopnje s slovenskim in italijanskim učnim jezikom, in sicer licejev F. Prešerna in A. M. Slomška ter tehničnega zavoda G. Deledda-M. Fabianija. Namen projekta je spodbuditi dijake k razmisleku o prizadevanjih za preprečevanje vojn in za iskanje nenasilnih rešitev ob morebitnih konfliktih na območjih jezikovnega in kulturnega stika; projekt temelji na primerjavi med obdobjem prve svetovne vojne in današnjimi vojnimi žarišči ter na osveščanjuo kulturi miru in sožitja.  S preučevanjem preteklosti naj bi udeleženci bolje razumeli sedanjost.

Letošnji projekt, ki predstavlja nadaljevanje lanskega Spoznajmo se/Conosciamoci, je izraz sodelovanja med Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI, Narodno in študijsko knjižnico ter Muzejem tržaške judovske skupnosti Carla in Vere Wagner.

Srečanje je namenjeno dijakom sodelujočih šol in ni bilo odprto širši javnosti.

Projekt sofinancirata Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina (iz razpisa za izobraževalne in didaktične projekte o prvi svetovni vojni) in Slovenski raziskovalni inštitut SLORI. 

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se