Zaposleni raziskovalci

dr. Zaira Vidau

dr. Zaira Vidau

Zaira Vidau je zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu SLORI v Trstu kot raziskovalka in vodja projektov v okviru programov za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo. Doktorirala je iz Politologije in etničnih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo obsega: nacionalizme in nacionalne države; narodne manjšine in njihove pravice v Italiji in Evropi, s posebno pozornostjo na slovenski narodni skupnosti v Italiji; upravljanje različnosti v javnih upravah na večjezičnih in večkulturnih mejnih območjih in še posebej v deželi Furlaniji Julijski krajini; mladinsko participacijo in društva v slovenski narodni skupnosti v Italiji.

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze