Zaposleni raziskovalci

dr. Maja Mezgec

dr. Maja Mezgec

Maja Mezgec je diplomirala na Pedagoški fakulteti Univerze v Trstu in doktorirala iz pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. S Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI) sodeluje od leta 2002, od leta 2008 pa je zaposlena kot docent andragogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Njeno znanstveno raziskovanje zajema področje pedagogike, andragogike in večjezične vzgoje s posebno pozornostjo na manjšinski stvarnosti. Sodelovala je v več projektih s področja vzgoje in izobraževanja v manjšinskih in večetničnih okoljih. Študije, članke, recenzije in poročila o teh temetikah objavlja v znanstvenih publikacijah v Sloveniji in drugod.

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze