Zaposleni raziskovalci

Matejka Grgič

Matejka Grgič

Matejka Grgič je študirala filozofijo in slovenščino na Univerzi v Trstu. Po diplomi leta 1997 je še magistrirala (2001) in doktorirala (2005) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Bila je mlada raziskovalka, asistentka, lektorica in docentka za področje jezikoslovnih ved. Kot predavateljica in nosilka različnih predmetov sodeluje je z univerzami v Sloveniji in Italiji; v Italiji je tudi habilitirana visokošolska učiteljica za področje slavistike. Ukvarja se s prevajanjem, tolmačenjem in lektoriranjem; je avtorica znanstvenih monografij in člankov, pa tudi poljudnoznanstvenih radijskih oddaj in drugih prispevkov. V obdobju 2008-2016 je bila znanstvena direktorica Slovenskega izobraževalnega konzorcija, od leta 2016 pa je kot raziskovalka zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu v Trstu. 

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze