Zunanji sodelavci

David Bandelj

David Bandelj

David Bandelj je diplomiral in doktoriral iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo znanstveno raziskovanje sega predvsem na področje literature v medkulturnem položaju, s posebnim pogledom na književnost Slovencev v Italiji in Avstriji. Objavil je več študij, člankov v slovenskih in tujih revijah ter knjigo esejev na to temo in organiziral več znanstvenih posvetov. Je tudi pesnik in glasbenik. S SLORIjem sodeluje od leta 2013.

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze