Zaposleni raziskovalci

Norina Bogatec

Norina Bogatec

Norina Bogatec je diplomirala iz socialne psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu. Od leta 1986 sodeluje s Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI. Odgovorna je za statistično obdelovanje podatkov, kot raziskovalka pa opravlja in objavlja raziskave o izobraževalnih in zaposlitvenih procesih, o šolanju v večkulturnih in večjezičnih okoljih, o medkulturni vzgoji v okviru izobraževalnih procesov ter o družbeni in kulturni integraciji čezmejnega prostora med Italijo in Slovenijo. Posebno pozornost posveča razvojnim dinamikam slovenske narodne skupnosti v Italiji. Od leta 2006 vodi raziskovalne delavnice za dijake srednjih šol I. in II. stopnje.

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze