Zunanji sodelavci

Štefan Čok

Štefan Čok

Štefan Čok je diplomiral in magistriral iz sodobne zgodovine na Leposlovni in filozofski fakulteti Univerze v Trstu. Doktoriral je iz Zgodovine Evrope in Sredozemlja na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Njegovo znanstveno raziskovanje zajema polpreteklo zgodovino severnega Jadrana, s posebno pozornostjo na razvoju italijansko-slovenskih odnosov v Trstu. Sodeloval je pri različnih projektih, namenjenih posredovanju zgodovinskih spominov mlajšim generacijam. Leta 2011 je v sodelovanju s študenti zgodovine univerz na Primorskem in v Trstu ustanovil čezmejno sekcijo Mednarodnega združenja študentov zgodovine (ISHA) in bil njen prvi predsednik. S Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI) sodeluje od leta 2011.

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze