Zunanji sodelavci

dr. Marianna Kosic

dr. Marianna Kosic

Marianna Kosic je diplomirala iz socialne psihologije (Univerza v Trstu) in ima doktorat iz čezmejnih politik v vsakdanjem življenju (Mednarodni univerzitetni inštitut za evropske študije - International University Institute for European Studies – IUIES). Trenutno sodeluje s Slovenskim raziskovalnim inštitutom iz Trsta in proučuje vzorce identifikacije z lastno skupino ter medskupinske odnose med pripadniki manjšin in večin v italijansko-slovenskem obmejnem prostoru. Njeni raziskovalni interesi vključujejo implicitno merjenje predsodkov, proučevanje večplastne diskriminacije, socialne vključenosti ter kompleksne socialne identitete. Kot trenerka učenja človekovih pravic, specializirana spodročja etničnih in nacionalnih manjšin, je aktivna pri promoviranju učenja človekovih pravicah v formalnih in neformalnih okvirih. 

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze