Zaposleni raziskovalci

dr. Devan Jagodic

dr. Devan Jagodic

Devan Jagodic je diplomiral iz interkulturnih ved na Leposlovni in filozofski fakulteti Univerze v Trstu in doktoriral iz čezmejnih politik za vsakdanje življenje (Transborder policies for daily life) na Mednarodnem univerzitetnem inštitutu za evropske študije (International University Institute for European Studies – IUIES) s sedežem v Gorici. Od leta 2005 sodeluje s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI), marca 2012 pa je bil imenovan za ravnatelja inštituta. Predmet njegovega znanstvenega raziskovanja so družbeno-kulturni procesi na obmejnih in narodnostno mešanih območjih, sociolingvistični vidiki etno-jezikovnih skupnosti v stiku in manjšinska vprašanja. Sodeloval je tudi pri številnih raziskavah, ki obravnavajo socialno in mladinsko problematiko.

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze