Zunanji sodelavci

Bogomila Kravos

Bogomila Kravos

 

 

 

IZBRANA BIBILIOGRAFIJA

 

 

 

Monografije:

Slovensko gledališče v Trstu 1945-1965. Ljubljana: SGM. 2001;

Zlatina leta v tržaškem gledališču. Koper: Lipa. 2003;

Slovenska dramatika in tržaški tekst . Ljubljana: SGM. 2011;

SAG – TRST (Slovensko amatersko gledališče od sezone 1971/72 do sezone 1976/77). Ljubljana: SGM. 2012.                  

Zgodba mojega očeta. Ljubljana: SM. 2013.

 

Uredništvo knjig

Slovensko gledališče v Trstu 1945-65. Razstavni katalog. Ljubljana: SGM. 2002;

Narodni dom pri Sv. Ivanu. Trst: S. Škamperle. 2007;

Marija Mijot, Otroške pesmi in dramski prizori. (Izbor, spremna beseda in slovar). Trst: S. Škamperle. 2012.

 

Prevodi in spremne besede

Dario Fo, Burkaški misterij. (Uvod, prevod, spremna beseda in bibliografija). Radovljica: Didakta. 1998;

Luigi Luigi Pirandello, Henrik IV. (Spremna beseda). Ljubljana: DZS. 2010.

 

Razprave

»L'operetta nell'attività del Teatro sloveno di Trieste.«Tu che m'hai preso il cuor, l'operetta da Trieste all'Europa. Trieste: Civico Museo Teatrale C. Schmidl e Associazione Festival Internazionale dell'Operetta. 1994;

»Gledališki ustvarjalni žar, pogoji, občinstvo. Repertoar Slovenskega gledališča.« Narodni dom v Trstu 1904-1920. Trst: Devin. 1995;

»Pomen in razvoj minornih žanrov.« Primorska srečanja. XIX, št. 170-171: 435-437;

 »Vloga Josipa Tavčarja v miselnem zasuku Slovenskega gledališča v Trstu.« Sodobnost. XLIII, št. 11-12: 956-961;

 »Giorgio Strehler.« Sodobnost. XLVI, št. 5: 423-427;

»SNG za Trst in slovensko Primorje.« Primorska srečanja. XXVI, 253-254: 37-42;

»Slovensko gledališče v Trstu: Njegov pomen in perspektive.« Dokumenti SGM. 39, št. 79: 51-57;

»Tržaška uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 1965.« Škofjeloški pasijon 2006. Ur. Alojzij Pavel Florjančič. Škofja Loka: Muzejsko društvo. 2006;

»Josip Tavčar - ustvarjalnost med dvema kulturama.« Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Ur. Barbara Pregelj. Nova Gorica: Univerza. 2006;

»L'attività teatrale nel Narodni dom.« Narodni dom a Trieste 1904-1920. Ur. Milan Pahor. Trst: Narodna in študijska knjižnica. (v tisku, 2006);

 »Gledališka dejavnost pri Sv. Ivanu.« Narodni dom pri Sv. Ivanu. Trst: S. Škamperle. 2007;

»Tržaški tekst v slovenski dramatiki: vprašanje vzpostavljenega vzorca.«  Slovenščina med kulturami. Ur. Miran Košuta. Celovec: SDS. 2008;

»Tržaški tekst in Kobalova drama Afrika ali na svoji zemlji.« Sodobna književnost (1980-2010). Obdobja 29. Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 2010;

Slovensko stalno gledališče v Trstu -  tradicija v medkulturni stvarnosti. Ljubljana: SGM. 2011;

»Ob zaključku sezone.« Sodobnost. 76, št. 7-8: 1014-1023; 

»Drame Josipa Tavčarja.« Slovenska dramatika. Obdobja 31. Ur. Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 2012;

»Dušan Moravec in Slovensko gledališče v Trstu.« Pogledi na delo Dušana Moravca. Ur. Vasja Predan in Ivo Svetina. Ljubljana: SGM. 2012;

»Odgovornost in samozavest. Recepcija dveh dramskih tekstov Mire Mihelič.« Simpozij DSP. Ljubljana. (v tisku, 2012);

»SSG Trst: Ob zaključku sezone 2012/13.«  Sodobnost. 77, št. 10: 1464-1471;

»Josip Tavčar na stečišču kultur.« Jezik in slovstvo. LVIII, št. 4: 49-57.

 

Članki, gesla in gledališke kritike

 V dnevnem in periodičnem tisku, Gledaliških listih slovenskih gledališč, Enciklopediji Slovenije in reviji Sodobnost. 

 

 

 

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze