Zaposleni raziskovalci

Matejka Grgič

Matejka Grgič

 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

MATEJKA GRGIČ [21659]

Osebna bibliografija za obdobje 1990-2017

 

 

Članek - sestavni del

1. ŠIVIC-DULAR, Alenka (intervjuvanec). Alenka Ž[ivic] Dular: "Konec dober, vse dobro" = [intervju s predsednico 13. mednarodnega slavističnega kongresa je] pripravila Matejka Grgič. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 24. avg. 2003, leto 59, št. 199, str. 14. [COBISS.SI-ID 22319202

2. GRGIČ, Matejka. Ali ima danes še smisel biti Slovenec? : 10. Draga mladih 2000. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 2. sep. 2000, letn. 56, št. 204, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 7542093

3. GRGIČ, Matejka. Alojz Rebula - Cesta s cipreso in zvezdo. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 4.II.1999, let. 55, št. 29, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 5506353

4. GRGIČ, Matejka. Dante in vprašanje jezika : med filologijo, stilistiko in filozofijo jezika. Tretji dan, ISSN 1318-1238, januar/februar 2003, letn. 32, št. 1/2, str. 70-74. [COBISS.SI-ID 5387593

5. GRGIČ, Matejka. Dantejeva Gostija (Convivio) : spremna beseda - s filozofsko poanto. Tretji dan, ISSN 1318-1238, marec 2002, letn. 31, št. 3, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 4966473

6. ALIGHIERI, Dante. De vulgari eloquentia : (o izraznosti ljudskega jezika). Tretji dan, ISSN 1318-1238, januar/februar 2003, letn. 32, št. 1/2, str. 66-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 5387337

7. GRGIČ, Matejka. Deček z vžigalniki : (prosto po Andersenu). Mladika, ISSN 1124-657X, 1994, 38, št. 4. [COBISS.SI-ID 77230592

8. GANTAR, Polona (intervjuvanec). Dr. Polona Gantar o pomenu e-priročnikov za slovenščino : pogovor - danes bo o njih predavala na Opčinah kot gostja SLOVIK-a. Primorske novice, ISSN 0350-4468, 18. apr. 2013, letn. 67, št. 90, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 35498029

9. GRGIČ, Matejka. Dva nova, kompleksna izraza tukajšnje književnosti : v ožji izbor sta prišla .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 18.VI.1998, let. 54, št. 143, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 4727089

10. GRGIČ, Matejka. Dve pesmi. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 31.V.1990, 46, št. 125, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 76700672

11. GRGIČ, Matejka. "Dvojezični" Srečko Kosovel : zanimiv izbor in prevod Jolke Milič. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 27. sep. 2000, let. 56, št. 223, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 6925105

12. GRGIČ, Matejka. Epistemologija in ideologija na obrobju : slovenski mediji v Italiji o Toporišiču in njegovem delu. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 455-462. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Grgic.pdf. [COBISS.SI-ID 62814818

13. GRGIČ, Matejka. Filon Aleksandrijski : jezik alegorije in alegorije jezika v grško-judovski filozofski sintezi. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2005, let. 15, št. 2, str. 385-394. [COBISS.SI-ID 480763

14. TOMIZZA, Fulvio (intervjuvanec). Fulvio Tomizza:"Pot kulture in humanosti je edina prava" : pogovor z avtorjem "Franziske". Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 11.X.1997, let. 53, št. 242, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 4041521

15. ALIGHIERI, Dante. Gostija : (convivio). Tretji dan, ISSN 1318-1238, marec 2002, letn. 31, št. 3, str. 52-54. [COBISS.SI-ID 4965705

16. GRGIČ, Matejka. Historična perspektiva preučevanja jezikoslovnih ved : nekateri vidiki antičnega razumevanja jezika. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], mar.-apr. 2006, letn. 51, št. 2, str. 3-18. [COBISS.SI-ID 539131

17. GRGIČ, Matejka. The identification and definition of the minority community as an ideological construct : the case of Slovenians in Italy. Razprave in gradivo, ISSN 0354-0286, Dec. 2016, no. 77, str. 87-102. http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2077/RIG_77_final_2.pdf. [COBISS.SI-ID 13278285

18. GRGIČ, Matejka. Inštitutu za slovansko filologijo grozi zaprtje : vest o nameravanem zaprtju sporočili prav na praznovanju 50-letnice. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 52, št.109 (12.V.1996), str.3. Ilustr. [COBISS.SI-ID 4723533

19. KOŠUTA, Miran (intervjuvanec). Interkulturnost: "Biti moramo odprto jedro" : pogovor z Miranom Košuto. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 30.XII.1997, let. 53, št. 308, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 4221233

20. GRGIČ, Matejka (recenzent). Islam: religija, zgodovina in civilizacija : spopad med zahodno in vzhodno civilizacijo : avtor Sayyed Hossein Nasr je svetovna avtoriteta na področju islamskih študij. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 22. mar. 2008, leto 64, št. 70, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 6706803

21. GRGIČ, Matejka. Jamblihov de mysteriis : teorija simbola v poganski filozofiji in kulturi pozne antike. Poligrafi, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2005, letn. 10, št. 39/40, str. 29-54. [COBISS.SI-ID 510203

22. GRGIČ, Matejka. Jelinčičevi Biseri v italijanščini : knjigo je izdala založba Vivalda. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 12.XII.1997, let. 53, št. 269, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 4118065

23. GRGIČ, Matejka. Jezikovna ideologija ali kaj nam pomeni jezik : Tanja Petrović se v knjigi Ne tu, ne tam loteva antropolingvističnih vprašanj. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 27. mar. 2008, leto 64, št. 74, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 864251

24. ŠEDLBAUER, Zvone (intervjuvanec). "Koherentnost ansambla se je izkazala za koristno" : premiera bo v ponedeljek v goriškem .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 20.II.1999, let. 55, št. 42, str. 10, portret. [COBISS.SI-ID 5542961

25. KOŠUTA, Miran (intervjuvanec). Kosovel bi o Bartolu dejal, da je slovenski in evropski hkrati. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 23. feb. 2003, leto 59, št. 46, str. 12, portret. [COBISS.SI-ID 8881713

26. BETOCCHI, Darja (intervjuvanec). Kosovelov Ikarjev sen pred tržaškim občinstvom : večer bo vodila .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 19. mar. 2004, leto 60, št. 67, str. 11. [COBISS.SI-ID 9662769

27. GRGIČ, Matejka. Kosovelova poezija v dvojezični antologiji : pesmi je v italijanščino prevedla Jolka Milič. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 16. avg. 2000, let. 56, št. 198, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 6858801

28. RUSTJA, Adrijan (intervjuvanec). Kritično o gledališču in tudi o priznanjih : igralca so nagradili na Borštnikovem srečanju. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 21.XI.1997, let. 53, št. 277, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 4140081

29. KOBAL, Boris (intervjuvanec). Lekcije o gledališki umetnosti za dijake : pogovor z režiserjem Borisom Kobalom. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 51, št. 285 (26.X.1995), str. 13.Portret. [COBISS.SI-ID 2133553

30. GRGIČ, Matejka. Magična renesansa Igorja Škamperleta. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 12. jan. 2000, leto 56, št. 9, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 6365489

31. GREGOR, Geč (intervjuvanec). Mali intervju o veliki predstavi Bineta Brvinca : pogovor z igralcem .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 9.I.1998, let. 55, št. 7, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 5446961

32. GRGIČ, Matejka. Mična knjiga o edini preživeli mitteleuropski kavarni v Trstu, ki pa je Slovence prezrla. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, let. 52, št. 16, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 2475825

33. GRGIČ, Matejka. Mlada openska skupina prepričljivo pripravila Quenaeujeve Vaje v slogu. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 51, št.79 (22.III.1995), str.13. Ilustr. [COBISS.SI-ID 1750321

34. GRGIČ, Matejka. Mladi glasovi o dilemah manjšine. Pretoki, ISSN 1124-6642, 1996, št. 3/4, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 5237069

35. GRGIČ, Matejka. Mrtvo branje! - branje postfreudovskega časa : odlike dela, ki ne išče originalnosti za vsako ceno. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 20.VIII.1997, let. 53, št. 197, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 3898929

36. REALE, Giovanni. Narava Erosa, demona posrednika : sporočilo, ki ga je Platon izrazil prek Sokrata z likom svečenice Diotime kot uvajanje v misterij ljubezni. V: JOVANOVSKI, Alenka (ur.), ŠKAMPERLE, Igor (ur.). O ljubezni : eros, philia, agape, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 9 (2004), št. 33-34). Ljubljana: Nova revija, 2004, str. 187-199. [COBISS.SI-ID 512138368

37. GRGIČ, Matejka. Nekje med poezijo in prozo : zbirka odlomkov Maje Stromar. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 27.XI.1998, let. 54, št. 281, str. 10. [COBISS.SI-ID 5242161

38. GRGIČ, Matejka. Nevidno, neplačano, necenjeno : domače delo kot družbeni problem. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 25. apr. 2008, leto 64, št. 99, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 871163

39. GRGIČ, Matejka. Nit iz preteklosti v prihodnost : knjigo je napisala šivilija .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 7. jun. 2000, leto 54, št. 130, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 6696753

40. GRGIČ, Matejka. Nujno pomagalo za vse, ki želijo vedeti. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 52, št. 50 (2.III.1996), str. 10. Ilustr. [COBISS.SI-ID 2447665

41. GRGIČ, Matejka. O dekletu, ki je moralo zapustiti Kras : domačnost tematike in prijetni slog Wande Škof : angleški original in italijanski prevod. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 12.VIII.1997, let. 53, št. 191, str. 6. [COBISS.SI-ID 6449048

42. ZOLTAN, Jan (intervjuvanec). O slavistiki, društvu, poeziji in univerzi : moj cilj je bilo izboljšanje organizacije društva. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 7. okt. 2000, leto 56, št. 232, str. 4. [COBISS.SI-ID 6961201

43. BIANCHI, Stefano. Opera e operisti a Trieste nel secondo Ottocento = Opera in operni skladatelji v Trstu v 2. polovici 19. stoletja. V: ROJC, Aleksander (ur.). Trst: umetnostni izraz ob nacionalnem vprašanju : glasba, likovna in besedna umetnost ob slovensko-italijanski meji v drugi polovici XIX. stoletja do prihoda fašizma = Trieste: l'espressione artistica e la questione nazionale : la musica, le arti figurative e le lettere nella seconda metà dell'Ottocento al confine italo-sloveno fino all'avvento del fascismo. Trst = Trieste: Glasbena matica; Ljubljana = Lubiana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije: = Editore ZRC, Centro di ricerca scientifica dell'Accademia delle scienze e delle arti, 2014, str. 311-321, 322-331, 438. [COBISS.SI-ID 39655213

44. GRGIČ, Matejka. Otožne, zrele pesmi mladega ustvarjalca : zbirka je izšla pri Mladiki .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 4.III.1999, let. 55, št. 52, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 5574705

45. GRGIČ, Matejka. Pastirček 50-letnik : otroške revije. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 27.IV.1996, let. 52, št. 97, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 2635825

46. VASCOTTO, Patrizia (intervjuvanec). Patrizia Vascotto in kultura sožitja. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 14.XII.1997, let. 53, št. 297, str. 16, portret. [COBISS.SI-ID 6087245

47. JELINČIČ, Dušan (intervjuvanec). Pisanje (in branje) knjige mora biti predvsem užitek : pogovor z Dušanom Jelinčičem pred izidom njegove knjige Tema na pomolu. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 52, št. 11 (17.I.1996), str. 10.Portret. [COBISS.SI-ID 2313777

48. GRGIČ, Matejka. Po sledovih potnika iz 17. stoletja : opis potovanj tržaškega škofa .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 25.IV.1998, let. 54, št. 97, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 4604209

49. GRGIČ, Matejka. Poezija Marije Rus sveža in domača kot šopek cvetja : pesniška zbirka Pesmi in časi. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 19.XI.1998, let. 54, št. 274, str. 10. [COBISS.SI-ID 6822194

50. GRGIČ, Matejka. Pogled v Peno majskega vala : ob izidu knjige Marija Čuka. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 1.VII.1998, št. 154, let. 54, str. 11. [COBISS.SI-ID 6543768

51. GRGIČ, Matejka. Poletni prijatelji. Mladika, ISSN 1124-657X, 35, št. 5/6 (1991) = Rast. - Št. 63 (1991), str. 4. [COBISS.SI-ID 54239488

52. GRGIČ, Matejka. Položaj jezikoslovnih ved v Gregorčičevem času. V: PREGELJ, Barbara (ur.), BOŽIČ, Zoran (ur.). Pogledi na Simona Gregorčiča. Nova Gorica: Univerza, 2006, str. 132-138. [COBISS.SI-ID 679675

53. GRGIČ, Matejka. Postfreudovska, postfeministična Romeo in Julija. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 18.XI.1997, let. 53, št. 274, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 4125745

54. GRGIČ, Matejka. Pragmatika in semiotika v historični perspektivi : komunikacijski modeli in transcendentno v kulturi pozne antike. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2006, let. 16, št. 2, str. 373-382. [COBISS.SI-ID 1162963

55. GRGIČ, Matejka. Predstavitev Drage 98 in "mlajše" inačice : od četrtka v Finžgarjevem domu. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 1.IX.1998, let. 54, št. 206, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 6626125

56. GRGIČ, Matejka. Pregledna monografija o slovenskem jeziku v humanizmu : Trubarjevo leto - Založba ZRC. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 28. feb. 2008, leto 64, št. 50, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 863483

57. GRGIČ, Matejka. Pregledna nmonografija o slovenskem jeziku v humanizmu : obsežna knjiga Kozme Ahačiča je namenjena tako strokovnim kot poljudnim bralcem. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 28. feb. 2008, leto 64, št. 50, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 38238050

58. KODRIČ, Ravel (intervjuvanec). Prevajanje je tudi sredstvo za vzpostavljanje odnosov med ljudmi : pogovor s Ravlom Kodričem. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 51, št.45 (15.II.1995), str.6. Portret. [COBISS.SI-ID 1630257

59. GRGIČ, Matejka. Prikaz zamejske ustvarjalnosti : revije - decemberska številka Sodobnosti. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 52, št. 36 (15.II.1996), str. 10. [COBISS.SI-ID 2410545

60. GRGIČ, Matejka. Privlačnost razpletanja "ženske skrivnosti" : kriminalni roman .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 6.VIII.1998, št. 185, let. 54, str. 9. [COBISS.SI-ID 6544024

61. JABLANOVEC, Bojan (intervjuvanec). "Realizem me ne zanima, zanima me pa realnost" : prva bo v letošnji sezoni zaživela Ibsnova .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 8.X.1998, let. 54, št. 238, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 5072945

62. GALIMBERTI, Umberto (intervjuvanec). "Sedimo na tempirani bombi". foto Miha Fras. Mladina, ISSN 0350-9346, 31. avg. 2012, [Št.] 35, str. 60-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 267550464

63. GRGIČ, Matejka. Semiotika in teorija simbolov : kaj nam povesta o odnosu govorcev do (lastnega jezika)?. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 165-170.http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Grgic.pdf. [COBISS.SI-ID 49413730

64. VERČ, Sergej (z enoto povezano ime). Sergej Verč o svojem Benu : avtor uspešnih romanov .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 14. jun. 2003, leto 59, št. 139, str. 17, portret. [COBISS.SI-ID 9056049

65. GRGIČ, Matejka. Slataper: nemirni in za nas protislovni glasnik svoje dobe. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 5.II.1998, let. 54, št. 30, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 4365617

66. GRGIČ, Matejka. Lo sloveno in Italia : fenomeni di contatto linguistico tra pragmatica, percezione e ideologia. Ricerche slavistiche, ISSN 0391-4127, 2016, vol. 14=60, str. 387-415. [COBISS.SI-ID 9599980

67. GRGIČ, Matejka. Slovenski dijaški dom kot velika družina : spomladi bodo začeli popravljati .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 51, št. 247 (12.IX.1995), str.8. [COBISS.SI-ID 2014257

68. GRGIČ, Matejka. Slovenski glagoli za italijansko govoreče : publikacija Verbi sloveni je izšla pri Mladiki. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 14. nov. 2003, leto 59, št. 268, str. 13. [COBISS.SI-ID 10224690

69. GRGIČ, Matejka. Slovenski jezik : tak, kakršen je : monografija Polone Gantar o korpusnem pristopu k preučevanju jezika. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 19. mar. 2008, leto 64, št. 67, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 863995

70. GRGIČ, Matejka. Slovenščina v Italiji danes : paradoksi ideologije in pragmatike. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2016, let. 52, št. 7/8, str. 95-101. [COBISS.SI-ID 22006578

71. GRGIČ, Matejka. Složnost kot možna vizija zamejstva v 3.tisočletju : Opčine - na vrtu Finžgarjevega doma začetek 33.Drage. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 5.IX.1998, let. 54, št. 210, str. 1/3, ilustr. [COBISS.SI-ID 6626893

72. GRGIČ, Matejka. Susanna Tamaro: pot srca od krvi do sladkorčka : obravnava aktualne teme, vendar jih rada "pocukra". Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 18.XII.1997, let. 53, št. 300, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 4200753

73. GRGIČ, Matejka. Štiri nove lepo ilustrirane knjige za najmlajše bralce : predstavili so jih tudi na knjižnem sejmu v Ljubljani. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 05. dec. 2003, leto 59, št. 286, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 10263346

74. GRGIČ, Matejka. Telični nedovršnik, problematičnost uspeha in intersubjektivni moment performativne izjave: rešitev slovenske zagonetke?. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1999, letn. 31, št. 1/3, str. 123-129. [COBISS.SI-ID 115141888

75. GRGIČ, Matejka. Tematski sklopi teorije jezika v poznoantični filozofiji : primer novoplatonizma. Keria, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2006, letn. 8, št. 2, str. 79-98. [COBISS.SI-ID 587259

76. GRGIČ, Matejka. Tigrovski organizaciji gre izkazati vso čast : avtorja Alojza Zidarja predstavila prof. Hočevar in Žitko. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 51, št. 308 (22.XI.1995), str.8.Ilustr. [COBISS.SI-ID 2191409

77. GRGIČ, Matejka. Tragedija idealista in tragedija skupnosti. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 23. jan. 2003, leto 58, št. 19, str. 12, portret. [COBISS.SI-ID 8816433

78. GANTAR, Polona, GRGIČ, Matejka, MARUŠIČ, Franc. Univerza v Novi Gorici: bolonjska prenova najmlajše slvoenistike v Sloveniji. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], jan.-feb. 2008, letn. 53, št. 1, str. 129-135. [COBISS.SI-ID 37602914

79. GRGIČ, Matejka. Utrinki iz večjezičnega Trsta : poezija - zbirka Kugluf Gian Luigija Falabrina. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 52, št. 44 (24.II.1996), str. 10. Ilustr. [COBISS.SI-ID 2460209

80. GRGIČ, Matejka. Utrinki med kroniko in osebnim doživljanjem : publikacija Tisti vonj po Krasu je izšla .... Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 14.I.1999, let. 55, št. 11, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 5449265

81. GRGIČ, Matejka. Valovi. Mladika, ISSN 1124-657X, 1992, leto 36, št. 8. [COBISS.SI-ID 98520064

82. GRGIČ, Matejka. Včeraj začetek Drage mladih : tema je Mesto civilne družbe v demokraciji. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 4.IX.1998, let. 54, št. 209, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 6626637

83. VERČ, Sergij (intervjuvanec). Verčev pogled na zvezde : nagrajenec Prešernovega sklada. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 51, št.72 (14.III.1995), str.14. Portret. [COBISS.SI-ID 1728817

84. GRGIČ, Matejka. Veselje in navdušenje. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 2.IX.1997, let. 53, št. 208, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 3922993

85. GRGIČ, Matejka. Vloga jezika in tišine na poti spoznavanja : primer hermetičnega korpusa. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], pomlad 2005, letn. 16, št. 1/2, str. [125]-138. [COBISS.SI-ID 1257815

86. GRGIČ, Matejka. Vožnja domov. Pretoki, ISSN 1124-6642, 1994, št. 3, str. 37-40. [COBISS.SI-ID 79523072

87. GRGIČ, Matejka. Vsi nedolžni in vsi krivi : kaj je diskriminacija?. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 16. apr. 2008, leto 64, št. 91, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 870907

88. GRGIČ, Matejka. Vznemirljiva privlačnost svežih, neposrednih in iskateljskih zgodnjih novel Alojza Rebule. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 52, št.66 (8.III.1995), str.15. Ilustr. [COBISS.SI-ID 1723441

89. GRGIČ, Matejka (intervjuvanec). Z jezikom se moramo identificirati >>v praksi20684082] 

90. GRGIČ, Matejka. Za začetek mavrična poezija Alenke Rebula : večer je vodil Janko Petrovec, ki si je niz tudi zamislil. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 01. nov. 2003, leto 59, št. 257, str. 13, fotograf. [COBISS.SI-ID 10194226

91. GRGIČ, Matejka. Zanimiv izbor esejev, člankov in govorov : Pogled iz jamborovega koša. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 7.IV.1999, št. 81, let. 55, str. 8. [COBISS.SI-ID 6597784

92. GRGIČ, Matejka. Zanimiva uprizoritev Ionesca. Primorske novice, ISSN 1580-4720. KP [Koprska izd.], 13. jun. 2003, leto 59, št. 138, str. 13. [COBISS.SI-ID 9054769

93. GRGIČ, Matejka. Zasedanje v znamenju identitete : Draga - "mladinski program". Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 31. avg. 2000, letn. 56, št. 202, str. 4. [COBISS.SI-ID 7494733

94. GRGIČ, Matejka. Zgodba skupine mladih v letih '70. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 31. maj 2000, leto 56, št. 124, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 6685745

95. SPAZZALI, Roberto (intervjuvanec). Zgodovina je nevtralna samo, ko je še nenapisana : intervju / zgodovinar Roberto Spazzali. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 51, št.122 (9.V.1995), str.15. [COBISS.SI-ID 1479501

96. GRGIČ, Matejka. Ženski svet simbolov v vezenini narodne noše : knjigo avtorice Marte Košute je izdala založba Devin. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 24.VIII.1997, let. 53, št. 201, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 3905329

97. GRGIČ, Matejka. Življenje in kultura v vasi pod gričem : pred sto leti je začelo z delom Kulturno društvo Slovan s Padrič. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 31.XII.1997, let. 53, št. 309, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 4222769

Diplomsko delo

98. JEŽ, Neva. Metaforika v medijskem diskurzu : analiza slovenskih dnevnikov ob študentskih protestih 2010 : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Jež], 2011. VIII, 62 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/16Jez.pdf. [COBISS.SI-ID 1770235

99. SCAFARIELLO, Alessandro. Ricerca terminologica e minoranze linguistiche : il lessico amministrativo in Italia e Slovenia : prova finale : corso di laurea in comunicazione interlinguistica applicata. [Trieste: S. Scafariello], 2012. 395 str. [COBISS.SI-ID 6795756

100. VELIKANJE, Monika. Simboli v delu Berte Bojetu : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Velikanje], 2011. VI, 60 str. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/32Velikanje.pdf. [COBISS.SI-ID 2027259

101. VODOPIJA, Jessica. Toporišič, samotni hodec skozi neprijazni čas : sottotitolaggio e commento traduttivo di un documentario : tesi di alurea : corso di laurea in comunicazione interlinguistica applicata. [Trieste: J. Vodopija], 2012. 91 f. [COBISS.SI-ID 6795500

Disertacija

102. GRGIČ, Matejka. Vprašanje semiotike v pozni antiki in v zgodnjem srednjem veku : [doktorska disertacija]. [Ljubljana: M. Grgič], 2004[2005]. 306 f. [COBISS.SI-ID 222176768

Drama

103. GRGIČ, Matejka. Kratka povest o Eriki. [Trst: s.n., 1995?]. 18 f. [COBISS.SI-ID 791532

Govori

104. GALIMBERTI, Umberto. Ancora sui miti del nostro tempo : Gorizia, 10 novembre 2011 = Še o mitih našega časa : Gorica, 10. novembra 2011. [Gorica]: Slov. I. K., 2012. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5465836]

Izvedena dela - dogodki

105. BAN, Tina (intervjuvanec). Literarni pogovori : oddaja Kulturne diagonale, RAI - Radiotelevisione Italiana, Radio Trst A, Slovenski programski oddelek, objavljeno dne, 6. 5. 2010. [COBISS.SI-ID 1024255821

106. ŽAGAR, Igor Ž., GRGIČ, Matejka, BABIČ, Matjaž, MOČNIK, Rastko. Pater Stanislav Škrabec in odkritje performativa : predstavitev knjige "Čas in dejanje v jeziku - oblikovanje performativne teorije na Slovenskem" in Škrabčevo odkritje performativa, Škrabčeva domačija, 21.02.2005. Ribnica: Škrabčeva domačija, 2005. [COBISS.SI-ID 1168983]

Katalog

107. VETRIH, Joško (urednik, avtor), MERKÙ, Jasna, QUINZI, Alessandro, MILIČEVIČ, Jana (urednik), GRGIČ, Matejka (urednik). Orizzonti dischiusi = Razprta obzorja = Opening horizons : arte del '900 tra Italia e Slovenia = umetnost 20. stoletja med Italijo in Slovenijo = art of the 20th century between Italy and Slovenia : [Trieste / Trst, Salone degli incanti, 21.04. - 17.06.2012]. Gorizia = Gorica: Transmedia, cop. 2012. 286 str., ilustr. ISBN 978-88-904-340-13. [COBISS.SI-ID 5145836

108. SAKSIDA, Rudolf (umetnik), VETRIH, Joško. Saksida : pittore cantastorie = slikar pravljičar. Trieste: Associazione culturale per l'arte KONS = Trst: Kulturno društvo za umetnost KONS, 2015. 235 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7556844

109. SAKSIDA, Rudolf (umetnik), VETRIH, Joško. Saksida : pittore cantastorie = slikar pravljičar. Trst = Trieste: Založništvo tržaškega tiska: = Editoriale stampa triestina: Associazione culturale per l'arte KONS: = Kulturno društvo za umetnost KONS, 2016. 235 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-184-0. [COBISS.SI-ID 9278444

Knjiga

110. ŽIŽEK, Slavoj. Kaj se zgodi, ko pade meja : film in ideologija : v Gorici, 20. novembra 2008. Gorica: Slovenski izobraževalni konzorcij, 2009. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3542252

111. JAZBEC, Tina, KORADIN, Nejc, KERŠEVAN, Simon. Maks Fabiani v Gorici in okolici = Max Fabiani a Gorizia e dintorni. [Gorica]: Slovenska kulturno-gospodarska zveza; Nova Gorica: Društvo primorskih arhitektov, [2015]. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20709170

112. GRGIČ, Darko (urednik). Padriče 50 : 1948-1998. Padriče: KD Slovan, 1998. [16] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35564

113. BOGATEC, Norina, LOKAR, Veronika. Pouk slovenščine : raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu = A scuola di sloveno : una ricerca sull'insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste. Trst: Sklad Libero in Zora Polojaz: Slovenski raziskovalni inštitut = Trieste: Fondazione Libero e Zora Polojaz: Istituto sloveno di ricerche, 2016. 173 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9319660

114. CAH, Pia, GRGIČ, Matejka, GRGIČ, Darko, GRGIČ, Jan (urednik). TPPZ 30 let = CPT [30] anni : 1972-2002. Padriče (Trst): Tržaški partizanski pevski zbor "Pinko Tomažič" = Padriciano (Trieste): Coro partigiano triestino "Pinko Tomažič", 2002. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1934316

Konferenčni zbornik

115. GRGIČ, Matejka, MIHURKO PONIŽ, Katja, GODINA-GOLIJA, Maja, LUTHAR, Oto, LUTHAR, Oto (urednik), GRGIČ, Matejka (urednik). Rezine poželenja : hrana in komunikacija v perspektivi humanističnih ved : [prispevki s simpozija, Slap pri Vipavi, 30. maj 2007], (Okus po znanju). Nova Gorica: Univerza, 2009. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-45-8. [COBISS.SI-ID 234879488

Kratka proza

116. GRGIČ, Matejka. Kratka povest o Eriki. [Trst: s.n., 1995?]. [12] f. [COBISS.SI-ID 791276

Magistrsko delo

117. GRGIČ, Matejka. Oblikovanje performativne teorije na Slovenskem : magistrska naloga. Ljubljana: [M. Grgič], 2001. 309 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 832087

Notno gradivo

118. OTA, Ignacij (skladatelj), TAVČAR, Aljoša (urednik, prevajalec). Zborovska glasba = Musica corale : skladbe za ženske, moške in mešane zbore = composizioni per coro femminile, maschile e misto : partitura : urtext, (Slovenski zamejski skladatelji). Trst = Trieste: Nomos, 2011. XXIII, 190 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 4544748

Prispevek na konferenci

119. GRGIČ, Matejka. Antična filozofija jezika v Škrabčevem opusu : problem časa. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Države, pokrajine, narodi, ljudstva in njih kulture ter znanosti v Škrabčevih delih : Škrabčeva misel IV : zbornik s simpozija 2002. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2003, str. 231-241. [COBISS.SI-ID 512138112

120. GRGIČ, Matejka. Come nasce una semiotica del sacro? : i testi tardoantichi letti in prospettiva semiotica. V: BRUCCULERI, Maria Claudia (ur.), VENTURA, Ilaria (ur.). Destini del sacro : discorso religioso e semiotica delle culture, (E/C, ISSN 1970-7452, 20. mar. 2008). Palermo: AISS, 2008, 9 str. http://www.ec-aiss.it/pdf_contributi/grigc_20_3_08.pdf. [COBISS.SI-ID 871675

121. GRGIČ, Matejka. Il concetto di "nome di dio" nella teoria linguistica : alcuni esempi antichi, medievali e rinascimentali. V: Programme and abstracts. Potsdam: University, 2008, str. 80. [COBISS.SI-ID 933115

122. GRGIČ, Matejka. Glotta, dialektos, logos : alcuni percorsi di filosofia del linguaggio nel Neoplatonismo antico. V: GIULIANI, Fabrizia (ur.), BARNI, Monica (ur.). Il logos nella polis : la diversità delle lingue e delle culture, le nostre identità : atti del XIV congresso nazionale, Siena, 24-26 settembre 2007, (Publicazioni della Società di Filosofia del Linguaggio, 5). Roma: Aracne, 2008, str. 163-178. [COBISS.SI-ID 1012475

123. GRGIČ, Matejka. Kuharji in alkimisti : zakaj so zanimivi za semiotiko?. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Rezine poželenja : hrana in komunikacija v perspektivi humanističnih ved : [prispevki s simpozija, Slap pri Vipavi, 30. maj 2007], (Okus po znanju). Nova Gorica: Univerza, 2009, str. 21-27. [COBISS.SI-ID 1166331

124. GRGIČ, Matejka. Ontologia del senso, del simbolo e del mito nella narrazione analitica : la "semiotica" di C. G. Jung e i suoi modelli. E/C, ISSN 1970-7452. Online ed., 9 str. [COBISS.SI-ID 622843

125. GRGIČ, Matejka. Percepcija krononološkega in glagolskega časa ter razmerja med njima : primer performativa. V: JAN, Zoltan (ur.). Slovensko jezikoslovje danes in jutri, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 10). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000, str. [119]-124. [COBISS.SI-ID 4965449

126. GRGIČ, Matejka. The role of language in personal, cultural, and national identities : the Jungian perspective. V: Contemporary symbols of personal, cultural, and national identity : historical and psychological perspectives : a multidisciplinary conference between analytical psychology and the academy, July 3 - 5, 2008, ETH Zurich, Switzerland : abstracts. [Zurich: s. n.], 2008, str. 139. [COBISS.SI-ID 933627

Program korporacije

127. GRGIČ, Matejka (urednik, avtor, prevajalec), HUMAR, Maja, PERIC, Boris. Slov.I.K.. [Gorica]: Slov.I.K., 2008. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4837100

Strokovna monografija

128. GOMBAČ, Metka, GOMBAČ, Boris M., MATTIUSSI, Dario. Dietro il cortile di casa : la deportazione dei civili sloveni nei campi di concentramento italiani al confine orientale = Za domačim dvoriščem : deportacija slovenskih civilistov v italijanska koncentracijska taborišča na vzhodni meji. Gradisca d'Isonzo: Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale "Leopoldo Gasparini"; Gorizia: Fondazione Dorče Sardoč, [2014]. 207 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1664885

129. GRGIČ, Matejka. Enunciato performativo ed aspetto verbale : il caso della lingua slovena, (Testi di laurea in semiotica). Trieste: [M. Grgič], 1996-1997. 318 f. [COBISS.SI-ID 294743

130. MIŠMAŠ, Petra, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, GRGIČ, Matejka (urednik). Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik : izbor gradiva = Servizio di consulenza linguistica on-line per la lingua slovena : materiali scelti. Gorica: Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua" = Gorizia: Associazione temporanea di scopo "Jezik-Lingua", 2014. 198 str. http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14242&stream=. [COBISS.SI-ID 7305196

Vodič

131. MARCOLIN, Paolo. Brda in okolica s kolesom : narava, zgodovina in vinogradi med Italijo in Slovenijo, (Cicloguide, 28). 1. izd. Portogruaro: Ediciclo, 2015. 117 str., ilustr. ISBN 978-88-6549-092-1. [COBISS.SI-ID 20501298

Zbornik

132. KOLENC, Petra (urednik). Beneška Slovenija : posledice plebiscita leta 1866 ter politični, gospodarski, družbeni in kulturni razvoj prostora : program znanstvenega simpozija s povzetki referatov, petek, 21. oktobra 2016, Špeter, občinska dvorana, ulica Alpe Adria 56 = Benecia (Slavia Veneta) : conseguenze del plebiscito del 1866 e sviluppo economico, sociale e culturale del territorio : convegno scientifico, venerdì 21 ottobre 2016, Sala del Consiglio comunale di San Pietro al Natisone, via Alpe Adria, 56 : programma e sintesi delle relazioni. [Nova Gorica: Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2016]. [23] str. [COBISS.SI-ID 62412642

133. GRGIČ, Matejka (urednik). Kriza = Crisi = Crisis : revolucija ali rutina? = rivoluzione o routine? = revolution or routine? : ciklus seminarjev = ciclo di seminari = open lectures : zbornik seminarjev = annuario [!] = proceedings : 2008-2009. Gorica = Gorizia: Slovenski izobraževalni konzorcij, 2009. 50 str. [COBISS.SI-ID 3948012

Znanstvena monografija

134. GRGIČ, Matejka, ŽAGAR, Igor Ž.. Čas in dejanje v jeziku : oblikovanje performativne teorije na Slovenskem, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2004. 182 str. ISBN 961-6271-64-4. [COBISS.SI-ID 215419648

135. ŽAGAR, Igor Ž., GRGIČ, Matejka. How to do things with tense and aspect : performativity before Austin. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011. VIII, 181 str., ilustr. ISBN 1-4438-3212-X. ISBN 978-1-4438-3212-0. [COBISS.SI-ID 2276695

136. GRGIČ, Matejka. Jezik : sistem, sredstvo in simbol : identiteta in ideologija med Slovenci v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, 2016. 84 str. [COBISS.SI-ID 8515308

137. GRGIČ, Matejka. Logos, simbol in mit : vprašanja semiotike in filozofije jezika, (Nova znamenja, 22). [Maribor]: Litera, 2007. 337 str. ISBN 978-961-6604-10-9. [COBISS.SI-ID 58637569

Življenjepis

138. TURK, Lida (avtor, prevajalec). Zora : [una storia della Resistenza]. Trieste: ZTT: = EST: ANPI: = VZPI; [Gorica]: Fondazione Dorče Sardoč: = Sklad [Dorče Sardoč], 2016. 245 str. ISBN 978-88-7174-194-9. [COBISS.SI-ID 9296620

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze