Zunanji sodelavci

David Bandelj

David Bandelj

 

COBISSKooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

DAVID BANDELJ [29700]

Osebna bibliografija za obdobje 1998-2017

 

 

Članek - sestavni del

1. BANDELJ, David. (Meta)fizika narave : Franci Novak, Otroštvo neba. Literatura, ISSN 0353-5622, jan.-feb. 2012, letn. 24, št. 247/248, str. 246-249. [COBISS.SI-ID 278644992

2. BANDELJ, David. (Raz)vrednotenje podobe Trsta v sodobni poeziji Slovencev v Italiji. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2011, letn. 21, št. 2, str. 389-396. [COBISS.SI-ID 2139091

3. BANDELJ, David. American dreams. Poetikon, ISSN 1854-2360, jan.-feb./mar.-apr. 2014, letn. 10, št. 53/54, str. 8-14, portret. [COBISS.SI-ID 280455168

4. BANDELJ, David. Antologija z jasnim ciljem. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 460-461. [COBISS.SI-ID 1686779

5. BANDELJ, David. Cvetka Lipuš : pesnica : za zbirko Kaj smo, ko smo. Prešernov sklad, ISSN 1318-6167, 2016, str. [6]. [COBISS.SI-ID 21802034

6. BANDELJ, David. Čez vzpetino. Mladika, ISSN 1124-657X, 2010, letn. 54, št. 4, str. 30. [COBISS.SI-ID 1727483

7. BANDELJ, David. Delovanje SZSO-Gorica v letu 2001-2002. Koledar, ISSN 1124-6561, 2003, str. 259-260, ilustr. [COBISS.SI-ID 8598861

8. BANDELJ, David. Dileme s sodobno poezijo. Poetikon, ISSN 1854-2360, jan.-apr. 2012, letn. 8, št. 41/42, str. 4-5, portret. [COBISS.SI-ID 263418112

9. BANDELJ, David. Dolžni spomin na Stanka Jericija. Novi glas, ISSN 1124-6596, 15. feb. 2007, leto 12, št. 6, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 12410674

10. BANDELJ, David. Dve varianti "italijanskega"Kocbeka: Antonio Setola in Jolka Milič. V: PREGELJ, Barbara (ur.). Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Nova Gorica: Univerza, 2006, str. 60-69. [COBISS.SI-ID 12635954

11. BANDELJ, David. Gledanje čez polja. Poetikon, ISSN 1854-2360, 2011, letn. 7, [št.] 37/38, str. 24-31, portret. [COBISS.SI-ID 259712768

12. BANDELJ, David. Gulliverjeva potovanja z literarne obale na obalo. Novi glas, ISSN 1124-6596, 13. apr. 2006, leto 11, št. 15, str. 12, portret. [COBISS.SI-ID 11814450

13. PRAH, Neža. Inflacija. Še dobro. Kolo. Igra na srečo. Sanjarjenja. Robovi. Mentor, ISSN 0351-367X, 2012, letn. 33, št. 5, str. 13-16, portret. [COBISS.SI-ID 264318976

14. BANDELJ, David. Jutri. Grad. Ples sedmih tančic. Mladika, ISSN 1124-657X, 2000, leto 44, [št.] 2/3. [COBISS.SI-ID 213518080

15. BANDELJ, David. Kaj je sploh zamejska književnost?. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 5. dec. 2003, leto 59, št. 286, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 8980557

16. BANDELJ, David. Klic rešitve za Beneško Slovenijo. Novi glas, ISSN 1124-6596, 28.apr. 2005, leto 10, št. 15, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 11130418

17. BANDELJ, David. Kljub vsemu - boj : Marij Čuk: Zibelka neba in dna .... Novi glas, ISSN 1124-6596, 22. nov. 2007, leto 11, št. 44, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 12068657

18. BANDELJ, David. Komičnost pri Gregorčiču. V: PREGELJ, Barbara (ur.), BOŽIČ, Zoran (ur.). Pogledi na Simona Gregorčiča. Nova Gorica: Univerza, 2006, str. 116-127. [COBISS.SI-ID 810747

19. BANDELJ, David. Komičnost pri Simonu Gregorčiču. V: BANDELJ, David. Obrazi slovenske literature. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 21-35. [COBISS.SI-ID 1112136

20. BANDELJ, David. Legenda na kvadrat. Novi glas, ISSN 1124-6596, 7. apr. 2005, leto 10, št. 12, str. 13, portret. [COBISS.SI-ID 10677553

21. BANDELJ, David. Literarna podoba Valentina Polanška. Koroški koledar ..., 2009, str. 49-54. [COBISS.SI-ID 1757140

22. BANDELJ, David. Literarne reprezentacije narodnosti v sodobnem romanu Slovencev v Italiji. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin, ISSN 2232-3872). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 154-172. [COBISS.SI-ID 33321261

23. BANDELJ, David. Literature of Slovenians in Italy : a subsystem of Slovenian literature or a supranational system?. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2010, 15, [no.] 2, str. 432-441. [COBISS.SI-ID 1696763

24. BANDELJ, David. Ljubka Šorli in njen prispevek k slovenski glasbi - ob 100. obletnici rojstva. V: TAVČAR, Ivan (ur.), BAN, Janko (ur.), TAVČAR, Marko (ur.). Primorska poje 2010 : posvečena 90 letnici požiga Narodnega doma v Trstu in 80 letnici poboja bazoviških junakov. [Koper]: Zveza pevskih zborov Primorske; [Trst; Gorica; Videm]: Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji; Gorica: Zveza slovenske katoliške prosvete; Trst: Zveza cerkvenih pevskih zborov, 2010, str. 25-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 607560

25. BANDELJ, David. Ljubka Šorli ne samo lokalna pesnica. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 19. feb. 2010, leto 66, št. 42, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 14316338

26. BANDELJ, David. Meja omejuje omejene. V: BRATUŽ, Lojzka (ur.), ŽERJAL, Ivan (ur.). Goriška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja. V Ljubljani: Slovenska matica; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2009, str. 327-328. [COBISS.SI-ID 1298171

27. BANDELJ, David (intervjuvanec). "Morali bi razmišljati globalno in živeti lokalno"!. Novi glas, ISSN 1124-6596, 03. sep. 2009, leto 14, št. 31, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 14044722

28. KURET, Stojan (intervjuvanec). "Moški zbori so bili v preteklem stoletju v večini---". Novi glas, ISSN 1124-6596, 10. jun. 2010, leto 15, št. 21, str. 9. [COBISS.SI-ID 1489659

29. BANDELJ, David. Možni začetek. Mladika, ISSN 1124-657X, 2010, letn. 54, št. 4, str. 28. [COBISS.SI-ID 1726459

30. BANDELJ, David (intervjuvanec). Na Goriškem edinstvena glasbena osebnost. Novi glas, ISSN 1124-6596, 22. jul. 2010, leto 15, št. 27, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 14615346

31. BANDELJ, David. Na pomolu. Mladika, ISSN 1124-657X, 2010, letn. 54, št. 4, str. 29. [COBISS.SI-ID 1727227

32. BANDELJ, David. Narodnost in identiteta v sodobni liriki Slovencev v Italiji in Avstriji. Koroški koledar ..., 2010, str. 71-85, fotogr. [COBISS.SI-ID 11507021

33. BANDELJ, David. Nasilje v Molièrovi komediji Tartuffe. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Dramatika na maturi 2008. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2008, str. 67-76. [COBISS.SI-ID 837627

34. BANDELJ, David. Nekaj opazk o najsodobnejši beneški poeziji. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 4, str. 59-71, 82. [COBISS.SI-ID 53580130

35. BANDELJ, David (intervjuvanec). "O, da bi ta trenutek motivacije še trajal!". Novi glas, ISSN 1124-6596, 10. apr. 2014, leto 19, št. 13, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 18166066

36. VRENČUR, Iztok. Odrekanje svetlobi. Prijateljstvo. Lučno bitje. Nič takega kot ljubezen. Rituali. Mentor, ISSN 0351-367X, 2012, letn. 33, št. 5, str. 29-33, portret. [COBISS.SI-ID 264319744

37. BANDELJ, David. Odsotnost I. V: BRATUŽ, Lojzka (ur.), ŽERJAL, Ivan (ur.). Goriška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja. V Ljubljani: Slovenska matica; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2009, str. 325-326. [COBISS.SI-ID 1297915

38. BANDELJ, David. Odtujenost odnosov. Novi glas, ISSN 1124-6596, 4. avg. 2005, leto 10, št. 29, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 10868785

39. BANDELJ, David. The open or close character of the Slovene western border : based on three writers : Pahor, Rebula, Kocbek. Caietele Echinox, ISSN 1582-960X, 2010, vol. 19, str. 229-242. [COBISS.SI-ID 1737211

40. BANDELJ, David. 800 km dolg sprehod. Novi glas, ISSN 1124-6596, 10. mar. 2005, leto 10, št. 9, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 11042866

41. BANDELJ, David. Ozara hrepenenj : poskus tipološke opredelitve sodobne poezije Slovencev v Italiji. V: BANDELJ, David (ur.). Rod Lepe Vide : antologija sodobne poezije Slovencev v Italiji. Ljubljana: Študentska založba: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2009, str. 369-393. [COBISS.SI-ID 1288443

42. BANDELJ, David, PETRONIO, Raffaella. Pesmi. Mladika, ISSN 1124-657X, 2000, leto 44, [št.] 10. [COBISS.SI-ID 213714944

43. BANDELJ, David (intervjuvanec). Pesmi pustim, da me pelje skozi zrak. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 9. maj 2014, leto 68, št. 106, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 18223154

44. BANDELJ, David. Pesniki na Prangerju. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. jun. 2011, letn. 67, št. 135, str. 13. [COBISS.SI-ID 1962747

45. BANDELJ, David. Pisana partitura Rebulovega življenja : dnevniški zapiski tržaškega pisatelja. Novi glas, ISSN 1124-6596, 27. feb. 2003, leto 8, št. 8, str. 7. [COBISS.SI-ID 9761586

46. BANDELJ, David. Poezija Ljubke Šorli v uglasbitvah slovenskih skladateljev. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 203-221. [COBISS.SI-ID 1551355

47. BANDELJ, David. Poezije Ljubke Šorli v uglasbitvah slovenskih skladateljev. V: BANDELJ, David. Obrazi slovenske literature. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 109-124. [COBISS.SI-ID 1111880

48. BANDELJ, David. Policentrično. Povračilo. Duša v kamnu. Topografija duše. Rastje, 2014, št. 8, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 288010496

49. BANDELJ, David. Poslavljanje v zatonu. Novi glas, ISSN 1124-6596, 20. okt. 2005, leto 10, št. 38, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 11062321

50. ŽVIRC, Barbara. Pozabi Tahrir. La petit morte, Frank O'Hara?. Drevesa. Arhitekt in kontejner. Mentor, ISSN 0351-367X, 2012, letn. 33, št. 5, str. 34-37, portret. [COBISS.SI-ID 264320000

51. BANDELJ, David. Pred oknom. Mladika, ISSN 1124-657X, 2010, letn. 54, št. 4, str. 29. [COBISS.SI-ID 1726971

52. BANDELJ, David. Preokret. Hvalnica norosti. Mladika, ISSN 1124-657X, 1998, leto 42, [št.] 7. [COBISS.SI-ID 114831616

53. BANDELJ, David (avtor, avtor dodatnega besedila), ZUPAN, Uroš, KOMELJ, Miklavž, VREČAR, Tomislav, JAKOB, Jure, GJURIN, Gal, HOČEVAR, Andrej. Quotidianità del futuro : 7 giovani poeti sloveni contemporanei. Le Voci della Luna, ISSN 1720-3333, 2008, no. 42, str. 41-57. [COBISS.SI-ID 3569900

54. BANDELJ, David. Quotidianita' del futuro : 7 giovani poeti sloveni contemporanei : tradotti da Jolka Milič. Le Voci della Luna, ISSN 1720-3333, nov. 2008, no. 42, str. 41. [COBISS.SI-ID 996603

55. BANDELJ, David (intervjuvanec). Razprti svetovi : intervju s pesnikom Davidom Bandellijem. Mladika, ISSN 1124-657X, maj 2006, letn. 50, št. 4, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 19801650

56. BANDELJ, David. Razsrediščenost. Literatura, ISSN 0353-5622, sep.-okt. 2011, letn. 23, št. 243/244, str. 1-5. [COBISS.SI-ID 269911808

57. BANDELJ, David. Refleksija o primorskih seniorjih. V zavetju besede, ISSN 2232-2175, (Zbirka Mentorjevi zborniki), 2016, str. 147-148. [COBISS.SI-ID 22178098

58. TOMAŽIN, Andrej. Roque Dalton. Mentor, ISSN 0351-367X, 2012, letn. 33, št. 5, str. 16-28, portret. [COBISS.SI-ID 264319232

59. BANDELJ, David. Sestop. Mladika, ISSN 1124-657X, 2010, letn. 54, št. 4, str. 28. [COBISS.SI-ID 1726715

60. BANDELJ, David. Skrivnost subjekta = The mystery of the subject. V: PETRIČ, Tanja (ur.), KAVZAR HUDEJ, Maja (ur.). Vilenica : odzven prostora = reflections of place. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers' Association, 2015, str. 70-88. [COBISS.SI-ID 20069938

61. BANDELJ, David (intervjuvanec). Skupina Musicum vabi : pogovor. Novi glas, ISSN 1124-6596, 17. maj 2001, leto 6, št. 19, str. 6, portret. [COBISS.SI-ID 8516146

62. KLABJAN, Borut (intervjuvanec), CERGOL, Jadranka (intervjuvanec), BANDELJ, David (intervjuvanec). Slovenija: raj poučevanja. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 08. apr. 2011, leto 67, št. 83, str. [22], portreti. [COBISS.SI-ID 14921010

63. BANDELJ, David. Sodobna poezija Beneške Slovenije : model angažiranega pesništva med Slovenci v Italiji. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2016, letn. 61, št. 2, str. 37-47, 193. [COBISS.SI-ID 62293346

64. BANDELJ, David. Sodobna proza Slovencev v Italiji : tipologije romana 1980-2010. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 11-17. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp29/01_Bandelj.pdf. [COBISS.SI-ID 1699323

65. BANDELJ, David. Stanko Jericijo (1928-2007). Cerkveni glasbenik, ISSN 0351-496X, 2010, letn. 103, [št.] 4, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 1604603

66. BANDELJ, David. Stanko Jericijo - glasbenik, ki ga je treba še odkriti. Koledar, ISSN 1124-6561, 2008, str. 209-211. [COBISS.SI-ID 246708480

67. BANDELJ, David. Stanko Jericijo, Stabat Mater za soliste, zbor in orgle (zgoščenka), Gorica 2008. Cerkveni glasbenik, ISSN 0351-496X, 2010, letn. 103, [št.] 4, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 1604859

68. BANDELJ, David. Stanko Jericijo: tehten, globok in vreden sodobnik. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 31. okt. 2010, leto 66, št. 258, str. [20], portret. [COBISS.SI-ID 14696754

69. MUGERLI, Anja. Stopnišče. Mentor, ISSN 0351-367X, 2012, letn. 33, št. 5, str. 5-12, portret. [COBISS.SI-ID 264314624

70. BANDELJ, David. Stopnja fikcionalizacije v Dnevniku Andreja Čeboklija. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2005, letn. 28, št. 1, str. 77-90. [COBISS.SI-ID 29899362

71. BANDELJ, David (intervjuvanec). "Svet potrebuje lepoto, ki jo mladi znajo dati". Novi glas, ISSN 1124-6596, 15. sep. 2016, letn. 21, št. 36, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 21757490

72. BANDELJ, David. Trenutki za spomin. Revija SRP, ISSN 1318-1912. [Tiskana izd.], feb. 2010, letn. 18, št. 95/96, str. 12-16. [COBISS.SI-ID 1346043

73. BANDELJ, David. Trenutki za spomin. Mladika, ISSN 1124-657X, feb. 2012, leto 56, [št.] 1, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 263040256

74. BANDELJ, David. Tri pesnice, tri poetike, tri ženske. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 14. jun. 2010, letn. 66, št. 135, str. 13. [COBISS.SI-ID 1498363

75. BANDELJ, David. Tri podobe v Balantičevi liriki: kri, zemlja in ogenj. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2009, letn. 54, št. 2, str. 3-21. [COBISS.SI-ID 39756130

76. BANDELJ, David. Uho, ki išče ravnovesje : Primož Čučnik, Mikado : Ljubljana: Študentska založba, 2012. Literatura, ISSN 0353-5622, jan.-feb. 2013, letn. 25, št. 259/260, str. 281-284. [COBISS.SI-ID 280801280

77. BANDELJ, David. Umetnost resnice. Mladika, ISSN 1124-657X, 1998, leto 42, [št.] 4. [COBISS.SI-ID 114791424

78. BANDELJ, David. Uvodnik. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2016, letn. 61, št. 2, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 288004352

79. BANDELJ, David. V ospredju kratke zgodbe. V zavetju besede, ISSN 2232-2175, (Zbirka Mentorjevi zborniki), 2015, str. 113-114. [COBISS.SI-ID 284513536

80. BANDELJ, David. Vita sul fronte : convergenze e divergenze letterarie di due diari di guerra : Carlo Salsa e Andrej Čebokli. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X, 2004, letn. 37, št. 1/2, str. 123-139. [COBISS.SI-ID 27843170

81. BANDELJ, David. "Vojska je vojska in ostane vojska" : spremna beseda k vojnemu dnevniku desetnika Karla Jurce. V: JURCA, Karel. Vojni dnevnik desetnika. Trst: Mladika, 2008, str. 9-20. [COBISS.SI-ID 1008123

82. BANDELJ, David. Vsakdanjosti : druga nagrada na literarnem natečaju revije Mladika. Mladika, ISSN 1124-657X, avg. 2004, leto 48, št. 6, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 230196736

83. TERČIČ, Marko (intervjuvanec), BANDELJ, David (intervjuvanec). Z novim dirigentom novim ciljen naproti. Novi glas, ISSN 1124-6596, 18. sep. 2014, leto 19, št. 33, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 18836018

84. BANDELJ, David. Začetek : (odlomek iz širše zasnovanega dela, morda romana). Mladika, ISSN 1124-657X, avg. 2005, leto 49, št. 7, str. 4-8. [COBISS.SI-ID 231506176

85. BANDELJ, David. "Zlata" Cecilijanka : nekaj misli za "zlato prihodnost" Cecilijanke. V: PAULIN, Damjan (ur.). 50. Cecilijanka : 1958-2008. Gorica: Zveza slovenske katoliške prosvete, 2008, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 1008379

86. BANDELJ, David (intervjuvanec). "Zmagala je pesem, ne jaz". Goriška, ISSN 1581-5226, 14. maj 2014, leto 13, št. 5, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 18268978

87. BANDELJ, David. Železni zid. Stopinje, sep. 1999, št. 8-9, str. 82. [COBISS.SI-ID 114883584

Diplomsko delo

88. BANDELJ, David. Analiza podobja v liriki Franceta Balantiča : seminarsko delo iz literarne teorije. Ljubljana: [D. Bandelli], 2001. 40 f. [COBISS.SI-ID 20222562

89. BANDELJ, David. Posebnosti slovenskih piscev na italijanskem ozemlju v obdobju med vojnama (1918 - 1939) : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Bandelli], 2002. 92 f. [COBISS.SI-ID 19130210

Disertacija

90. BANDELJ, David. Dnevnik v svetovni in slovenski literaturi : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Bandelj], 2008. 209 f. [COBISS.SI-ID 38629730

Elektronski vir

91. JESIH, Milan. Zbrane zbirke, (Zbirka eBeletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. ISBN 978-961-242-916-4. http://www.biblos.si/lib/book/9789612429164. [COBISS.SI-ID 270652928

Izvedena dela - dogodki

92. BANDELJ, David. --- mi se imamo radi : pregled in vizija medkulturnih, medosebnih in medliterarnih odnosov med Slovenci v Italiji in Sloveniji : 44. študijski dnevi Draga 2009, Opčine, 4. september 2009. Opčine, 2009. [COBISS.SI-ID 1289723

93. BANDELJ, David. Contemporary poetry of Slovenians in Italy from 1945 to 1970 : lecture at Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-orientale, Udine, April 2009. Udine, 2009. [COBISS.SI-ID 1288187

94. BANDELJ, David. Contemporary poetry of Slovenians in Italy from 1960 to 1980 : lecture at Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-orientale, Udine, April 2009. Udine, 2009. [COBISS.SI-ID 1287931

95. BANDELJ, David. Contemporary poetry of Slovenians in Italy from 1980 to 2009 : lecture at Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-orientale, Udine 2009. Udine, 2009. [COBISS.SI-ID 1287419

96. BANDELJ, David. Jenkove domoljubne pesmi : predstavljeno na Simpoziju o Simonu Jenku na Univerzi v Novi Gorici, 21. 10. 2008. V Novi Gorici: Univerza, 2008. [COBISS.SI-ID 971003

97. AVSENIK NABERGOJ, Irena, MIHURKO PONIŽ, Katja, PREGELJ, Barbara, BANDELJ, David. Literarni utrip fakultete za humanistiko : okrogla miza. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 5. mar. 2009. [COBISS.SI-ID 1076731

98. BANDELJ, David. Literature of Slovenians in Italy : a sub-system of the Slovenian literature or a supranational system? : presented at the 8th International Conference of the Estonian Association of Comparative Literature "History of literature as a factor of a national and supranational literary canon", Tartu, 27-30 September 2009. Tartu, 2009. [COBISS.SI-ID 1288955

99. BANDELJ, David. Mesto Bogomirja Magajne v slovenski književnosti : predstavljeno na Simpoziju o Bogomirju Magajni z naslovom Odmev korakov, 26. marca 2010 v Knjižnici Divača. Divača: Knjižnica, 2010. [COBISS.SI-ID 1439227

100. BANDELJ, David. Pesniška zbirka Anje Golob "V roki" : predstavitev na 8. Festivalu Pranger, srečanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Rogaška Slatina: Festival Pranger, 2. jul. 2011. [COBISS.SI-ID 1963259

101. BANDELJ, David. Pesniška zbirka Borisa A. Novaka "Satje" : predstavitev na 8. Festivalu Pranger, srečanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Rogaška Slatina: Festival Pranger, 1. jul. 2011. [COBISS.SI-ID 1963515

102. BANDELJ, David. Pesniška zbirka Braneta Senegačnika "Arie antiche" : predstavitev na 8. Festivalu Pranger, srečanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Sladka Gora: Festival Pranger, 30. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 1963771

103. BANDELJ, David. predstavitev pesniške zbirke Alenke Rebula "V naročju" : festival Pranger : 7. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, 1. - 4. julij 2010. Rogaška Slatina, 1. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 1515515

104. BANDELJ, David. predstavitev pesniške zbirke Ane Pepelnik "Utrip oranžnih luči na semaforjih" : festival Pranger : 7. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, 1. - 4. julij 2010. Rogaška Slatina, 2. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 1515003

105. BANDELJ, David (intervjuvanec). Predstavitev pesniške zbirke David Bandelli: Razprti svetovi : Literarna branja. Nova Gorica: Zveza kulturnih društev, 28.11.2006. [COBISS.SI-ID 792059

106. BANDELJ, David. predstavitev pesniške zbirke Stanke Hrastelj "Gospod, nekaj imamo za vas" : festival Pranger : 7. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, 1. - 4. julij 2010. Rogaška Slatina, 3. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 1515259

107. BANDELJ, David. Problem identitete v sodobni poeziji Slovencev v Italiji in Avstriji : predavanje na Inštitutu za slavistiko celovške univerze. Celovec: Univerza, Inštitut za slavistiko, 6. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 1963003

108. BANDELJ, David. Razbiranja žarišča : razmišljanja o meji in literaturi : predstavitev knjige na 20. slovenskem slavističnem kongresu "Slovenski mikrokozmosi", 1.-3. oktober 2009 v Monoštru. Monošter, okt. 2009. [COBISS.SI-ID 1288699

109. BANDELJ, David. Živeti in (iz)umirati med Slovenci v Italiji : o usodi neke manjšine : IX. vseslovensko srečanje, 2. julij 2009, Državni zbor RS. 2009. [COBISS.SI-ID 1168379

Knjiga

110. BANDELJ, David (urednik), Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, Tolmin, 17. septembra 2010. Domača dolina, moje okno v svet. Nova Gorica: Univerza, 2010. 14 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-65-6. [COBISS.SI-ID 252547584

111. BANDELJ, David, TRETJAK, Mitja (urednik). Vsi za enega, eden za vse! = Tutti per uno, uno per tutti! : Terske doline, 27. julij-6. avgust 2006. [Trst; Gorica: Slovenska zamejska skavtska organizacija, 2006?]. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2458860

Notno gradivo

112. BANDELJ, David (skladatelj). Himna sv. Janezu Krstniku : ob praznovanju farnega zavetnika duhovnije Sv. Ivana v Gorici. V: FAGANEL, Matija (ur.), BANDELJ, David. Prve : prve izvedbe pevske skupine Musicum ob desetletnici. Gorica: Pevska skupina Musicum: Združenje cerkvenih zborov, 2009, str. 27-33. [COBISS.SI-ID 1321979

113. BANDELJ, David (skladatelj). Maša "Moj klic naj pride k tebi, gospod". V: FAGANEL, Matija (ur.), BANDELJ, David. Prve : prve izvedbe pevske skupine Musicum ob desetletnici. Gorica: Pevska skupina Musicum: Združenje cerkvenih zborov, 2009, str. 17-22. [COBISS.SI-ID 1321723

114. BANDELJ, David, FAGANEL, Matija (urednik). Prve : prve izvedbe pevske skupine Musicum ob desetletnici. Gorica: Pevska skupina Musicum: Združenje cerkvenih zborov, 2009. 54 str. [COBISS.SI-ID 1321467

115. JERICIJO, Stanko (skladatelj), BANDELJ, David (urednik), FLORJANC, Ivan (urednik). Stanko Jericijo : 1928-2007 : solistične in zborovske skladbe : izbor iz zbranega dela. Gorica: Združenje cerkvenih pevskih zborov, 2010. XV, 148 str. [COBISS.SI-ID 252854528

Poezija

116. MIHURKO, Borut. EKG za laike. Maribor: samozal., 2010. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-276-054-0. [COBISS.SI-ID 253465088

117. BANDELJ, David. Gorica = Gorizia, (Collana Fare voci). [Gorizia]: Associazione culturale Equilibri, [2014]. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 8325356

118. LUTMAN, Alessandro. Jesenske pesmi : o sebi v verzih. Trst: Mladika, 2016. 63 str. ISBN 978-88-7342-241-9. [COBISS.SI-ID 9280236

119. BANDELJ, David. Klic iz nadzemlja. Trst: Mladika, 2000. 82 str. [COBISS.SI-ID 1740524

120. BANDELJ, David. Odhod, (Črnike, 2). Trst: Mladika, 2012. 93 str. ISBN 978-88-7342-179-5. [COBISS.SI-ID 5527020

121. MERMOLJA, Ace, BANDELJ, David, PRIMOŽIČ, Vesna, PALJK, Jurij, VONCINA, Antonia Claudia, HOBAN, Sara, VISINTIN, Liliana, TOMSIČ, Beti, BENEDETIČ, Filibert, POVŠE, Janez, RAVNIK, Aleksandra, RUPEL, Aldo (avtor, prevajalec). Prepletanja : posoška zbirka poezij o zbliževanjih in razhajanjih = Intrecci : raccolta poetica isontina di vicinanze e divergenze, (Sottomondo). Gorizia: La Quercia, 2003. 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2075116

122. BANDELJ, David. Razprti svetovi. Trst: Mladika, 2006. 68 str. ISBN 88-7342-082-4. [COBISS.SI-ID 2359788

123. BANDELJ, David (urednik). Rod Lepe Vide : antologija sodobne poezije Slovencev v Italiji. Ljubljana: Študentska založba: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2009. 393 str. ISBN 978-961-242-259-2. [COBISS.SI-ID 248340736

124. JESIH, Milan. Selected poems, (Slovenian literature series). 1st ed. [Champaign; London; Dublin]: Dalkey Archive Press, 2015. XXVIII, 121 str. ISBN 978-1-62897-109-5. [COBISS.SI-ID 281336064

125. JESIH, Milan. Selected poems, (Slovenian literature series). 1st ed. Victoria, TX; London; Dublin: Dalkey Archive Press, 2015. XXVIII, 121 str. ISBN 978-1-62897-110-1. ISBN 978-1-62897-109-5. [COBISS.SI-ID 282756096

126. JESIH, Milan. Zbrane zbirke, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 825 str. ISBN 978-961-242-503-6. [COBISS.SI-ID 262401536

127. MERMOLJA, Ace, BANDELJ, David, PRIMOŽIČ, Vesna, PALJK, Jurij, VONCINA, Antonia Claudia, HOBAN, Sara, VISINTIN, Liliana, RAVNIK, Aleksandra, RUPEL, Aldo (avtor, urednik), TOMŠIČ, Elizabeta, BENEDETIČ, Filibert, POVŠE, Janez. Znamenja. Gorica: Zveza slovenskih kulturnih društev, 2002. 58 str. [COBISS.SI-ID 1859820

Prispevek na konferenci

128. BANDELJ, David. --- Mi se imamo radi --- : pregled in vizija medkulturnih, medsebojnih in medliterarnih odnosov med Slovenci v Italiji in Sloveniji. V: RONCELLI, Nadia (ur.). Slovenci v obdobju globalizacije : [zbornik Drage 2009]. Trst: Mladika, 2010, str. 16-26. [COBISS.SI-ID 1553403

129. BANDELJ, David. Ciril Kosmač v prevodih = Translated works of Ciril Kosmač. V: BANDELJ, David (ur.). Domača dolina, moje okno v svet, Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, Tolmin, 17. septembra 2010. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 1551611

130. BANDELJ, David. Diaries of Slovenian soldiers in the first world war. V: Cultural memory : forgetting to remember/ remembering to forget, 10-13 September 2008. [Canterbury: University of Kent], 2008, str. 16. http://www.kent.ac.uk/kiash/events/culturalmemory/abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 937979

131. BANDELJ, David. Literarna podoba Valentina Polanška. V: DESTOVNIK, Irena (ur.), DOMEJ, Marjeta (ur.). Koroški koledar 2009, Simpozij ob 80-letnici rojstva Valentina Polanška, Obirsko 15. november 2008. V Celovcu: Drava, [2008], str. 49-54. [COBISS.SI-ID 1067515

132. BANDELJ, David. Multilingualism in the contemporary poetry in Slovenian authors in Austria : multiculturalism or assimilation?. V: Ethnicity : theory and pratice in the 21st century : interdisciplinary conference, University of Lethbridge, Lethbridge, Alberta, Canada, September 26 - 28, 2008. [S. l: s. n., 2008], str. 5. [COBISS.SI-ID 963579

133. BANDELJ, David. Perspektive sodobne poezije Slovencev v Italiji. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 20). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009, str. 245-257. [COBISS.SI-ID 1287675

134. BANDELJ, David. Poezije Ljubke Šorli v uglasbitvah slovenskih skladateljev = La poesia di Ljubka Šorli nella musica slovena. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). "Uporno sem viharjem kljubovala". Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 5. [COBISS.SI-ID 1389051

135. BANDELJ, David. Večjezičnost v sodobni poeziji Slovencev v Avstriji: medkulturnost ali asimilacija?. V: KOŠUTA, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 19). Celovec [i. e.] Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008, str. 159-176. [COBISS.SI-ID 1682900

136. BANDELJ, David. Živeti in (iz)umirati med Slovenci v Italiji : o usodi neke manjšine. V: JERMAN, Katja (ur.). Prvih deset let : zbornik ob X. vseslovenskem srečanju, julij 2010, (Knjižna zbirka Državnega zbora Republike Slovenije). Ljubljana: Državni zbor, 2010, str. 75-77. [COBISS.SI-ID 1516539

Računalniški CD/DVD-ji

137. JERICIJO, Stanko (skladatelj), BANDELJ, David (urednik), FLORJANC, Ivan (urednik). Stanko Jericijo : 1928-2007 : seznam skladb : opera omnia. Gorica: Združenje cerkvenih pevskih zborov, 2010. 1 optični disk (DVD-ROM), faks. [COBISS.SI-ID 264991744

Roman

138. VRENČUR, Iztok. Odrekanje svetlobi : [roman], (Zbirka Prvenke). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2013. 183 str. ISBN 978-961-6819-53-4. [COBISS.SI-ID 269284352

Strokovna monografija

139. BANDELJ, David. Razbiranja žarišča : razmišljanja o meji in literaturi, (Knjižna zbirka esejev Smeri). Trst: ZTT: = EST, 2008. 163 str. ISBN 978-88-7174-105-5. [COBISS.SI-ID 3392748

Učbenik

140. FELIZIANI KANNHEISER, Franca, FILIPPI, Mario. Z odprtimi rokami : učbenik za poučevanje katoliškega verouka v osnovnih šolah. 3, (Arcobaleno). V Trstu: Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino, Ravnateljstvo = Trieste: Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Direzione generale, 2008. 95 str., ilustr. ISBN 88-01-01541-0. [COBISS.SI-ID 3460588

Video DVD

141. BANDELJ, David. Marijine božje poti od Jadrana do Alp = Santuari Mariani dall'Adriatico alle Alpi. [Trst: Svet slovenskih organizacij, med 2006 in 2009]. 1 video DVD (35 min, 11 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 12808241

Zbornik

142. Perspektive manjšinskih literatur : mednarodna konferenca, Gorica, 8-9 november 2012 : program in povzetki referatov = Il futuro delle letterature minoritarie : convegno internazionale, Gorizia, 8-9 Novembre 2012 : programma e sinossi degli interventi = The future of minority literatures : international conference, Gorizia, 8-9 November 2012 : programme and paper abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012. 34 str. http://www.ung.si/~library/Perspektive_manjsinskih_knjizevnosti.pdf. [COBISS.SI-ID 2601211

143. BRONDANI, A. (urednik). Pripovedovati o meji = Raccontare il confine. [Gorica]: Licej Trubar Gregorčič, 2005. 45, 50 str. [COBISS.SI-ID 2292716

144. MIHURKO PONIŽ, Katja (urednik). "Uporno sem viharjem kljubovala". Nova Gorica: Univerza, 2010. 15 str. ISBN 978-961-6311-60-1. [COBISS.SI-ID 249732096

145. BANDELJ, David (urednik). Znanstveni posvet Sodobna literatura v Beneški Sloveniji med tradicijo in novimi izzivi : povzetki referatov : 19. junij 2014, Občinska dvorana, Špeter (UD). Trst: SLORI-Slovenski raziskovalni inštitut: = Istituto sloveno di ricerche: = Slovene research institute; [Špeter]: Inštitut za slovensko kulturo: = Istituto per la cultura slovena; Udine: Università degli studi = V Vidnu[!]: Univerza, 2014. [17, 17] str. [COBISS.SI-ID 6955500

Znanstvena monografija

146. BANDELJ, David (urednik). Iz domače doline v svet : Ciril Kosmač danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014. 201 str., tabele. ISBN 978-961-6862-76-9. [COBISS.SI-ID 277393664

147. MIHURKO PONIŽ, Katja (urednik). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010. 221 str. ISBN 978-961-6311-61-8. [COBISS.SI-ID 251649280

148. CERGOL, Jadranka. Med mero in misterijem : antični svet v delih Alojza Rebule. Trst: Mladika, 2012. 195 str. ISBN 978-88-7342-171-9. [COBISS.SI-ID 5686764

149. BANDELJ, David. Obrazi slovenske literature. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014. 157 str. ISBN 978-961-6862-79-0. [COBISS.SI-ID 277352704

150. BANDELJ, David, CERGOL, Jadranka (urednik, recenzent). V iskanju jaza : teorija in praksa dnevniške književnosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 178 str. ISBN 978-961-6862-45-5. [COBISS.SI-ID 270865920

Zvočni CD

151. IRI. Gorica = Gorizia: Arsatelier - Mednarodni center za glasbo in umetnost: = Arsatelier - Centro internazionale di musica e arte: Združenje cerkvenih pevskih zborov Gorica: = Federazione dei Cori parrochiali di Gorizia: Musicum, p [2008]. 1 CD (61 min, 58 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 3267052

152. JERICIJO, Stanko (skladatelj). Stabat Mater : [za soliste, zbor in orgle = per soli, coro e organo = for solo, mixed voice chorus and organ]. Štandrež: Prosvetno društvo Štandrež: = Circolo culturale [Štandrež]: Cultural Association [Štandrež]; Gorica: Zveza slovenske katoliške prosvete, p 2010. 1 CD (24 min, 58 sek), stereo. [COBISS.SI-ID4142572

153. Šopek najlepših za vas. Gorica = Gorizia: Združenje cerkvenih pevskih zborov, 2012. 1 CD (33 min, 8 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 5521900

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze