Zaposleni raziskovalci

Norina Bogatec

Norina Bogatec

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
________________________________________

NORINA BOGATEC [19914]
Osebna bibliografija za obdobje 1994-2017

________________________________________

 

Članek - sestavni del

1. BOGATEC, Norina. Come i giovani vivono il confine = Kako mladi doživljajo mejo. Gruppo 85, 2012, 26/27, str. 10-15. [COBISS.SI-ID 7374572

2. BOGATEC, Norina. EDUKA - Vzgajati k različnosti. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 8. mar. 2015, leto 71, št. 55, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 19508786

3. BLAŽINA, Tamara (intervjuvanec), BOGATEC, Norina (intervjuvanec), BRESCIANI, Carlo (intervjuvanec), ČERNO, Viljem (intervjuvanec), SUSSI, Emidio (intervjuvanec). Intervjuji. V: LIPOVEC, Sergij (ur.). Raziskovanje Slovencev v Italiji : razvoj, izzivi in perspektive. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, 2014, str. 87-105. [COBISS.SI-ID7338476

4. BOGATEC, Norina. Istruzione, formazione e ricerca in lingua slovena in Italia. V: BOGATEC, Norina (ur.), VIDAU, Zaira (ur.), BAJC, Gorazd. Una comunità nel cuore dell'Europa : gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, (Biblioteca di testi e studi, Sociologia, 1095). 1a ed. Roma: Carocci, 2016, str. 111-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 9504748

5. BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Jadranski koledar ..., ISSN 1124-6529, 2010, pril., str. 2-18, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11474253

6. BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar, ISSN 1124-6561, 2013, str. 278-284, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7368428

7. BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar, ISSN 1124-6561, 2014, str. 341-348, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7368684

8. BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar, ISSN 1124-6561, 2015, str. 268-277, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7529452

9. BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar, ISSN 1124-6561, 2016, str. 291-300, ilustr. [COBISS.SI-ID 20457266

10. BOGATEC, Norina, BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar, ISSN 1124-6561, str. 267-276. [COBISS.SI-ID 22072626

11. BOGATEC, Norina, BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar, ISSN 1124-6561, str. 267-276. [COBISS.SI-ID 22072626

12. BOGATEC, Norina. Jasli in otroški vrtci bi morali biti odprti skozi vse leto : odprta tribuna. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 16.I.1999, let. 55, št. 13, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 6910541

13. BOGATEC, Norina, GRUDEN, Živa. Jezik, okolje in šola. V: PERTOT, Susanna (ur.). Otroci in starši na poti do slovenščine. Trst: SLORI, 2004, str. 53-84, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2170092

14. BOGATEC, Norina. Nekaj misli o italijanskem šolskem sistemu. Novo Delo, 7.XII.2004, leto 9, št. 147, str. 2. [COBISS.SI-ID 2299628

15. BOGATEC, Norina (intervjuvanec). Norina Bogatec : portret raziskovalca. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 26. mar. 2000, leto 56, št. 72, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 6545969

16. BOGATEC, Norina, BUFON, Milan. Novi položaj manjšinske slovenske šole v Italiji. Pretoki, ISSN 1124-6642, 1996, let. , št. 1/2, str. 7-21. [COBISS.SI-ID 2827825

17. BOGATEC, Norina. O mešanih zakonih in o asimilaciji. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 1.IV.1998, let. 54, št. 76, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 4522545

18. BOGATEC, Norina. O osnovni šoli kot raziskovalka in mama : odprta tribuna. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 20. jan. 2001, letn. 57, št. 17, str. 4. [COBISS.SI-ID 7743309

19. VIDAU, Zaira, BOGATEC, Norina. Projekt Eduka - vzgajati k različnosti. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2015, letn. 21, [št.] 3, str. 85-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 8612332

20. BOGATEC, Norina. Slovensko šolstvo v Italiji. Jadranski koledar ..., ISSN 1124-6529, 2008, pril., str. 2-16, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3207404

21. BOGATEC, Norina. Slovensko šolstvo v Italiji. Jadranski koledar ..., ISSN 1124-6529, 2009, pril., str. 2-16, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3553516

22. BOGATEC, Norina. Slovensko učno osebje o pogostnosti doživljanja nekaterih občutkov. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 29. jan. 2006, leto 62, št. 24, str. 19, grafikoni. [COBISS.SI-ID 10181965

23. BOGATEC, Norina. Sta popoldanski pouk in podaljšano bivanje v šoli le potreba staršev?. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 16. okt. 2003, leto 59, št. 244, str. 2. [COBISS.SI-ID 2149868

24. BOGATEC, Norina. Šolanje v slovenskem jeziku v Italiji. Razprave in gradivo, ISSN 0354-0286, Jun. 2015, no. 74, str. 5-21, graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 12785485

25. BOGATEC, Norina. Učinki večetničnega okolja na osnovno šolanje = Effetti dell'ambiente multietnico sull'istruzione primaria. V: BOGATEC, Norina (ur.), KRAVOS, Marijan (ur.), LOKAR, Veronika (ur.). Projekt Mozaik : učinki večetničnega okolja na osnovno šolanje = Progetto Mosaico : effetti dell'ambiente multietnico sull'istruzione primaria. Trst: Sklad Libero in Zora Polojaz: Šolska mreža Projekt Mozaik: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI = Trieste: Fondazione Libero e Zora Polojaz: Rete di scuole Progetto Mosaico: Istituto sloveno di ricerche SLORI, 2008, str. 34-84. [COBISS.SI-ID 4099308

26. BOGATEC, Norina. Vpliv slovenske šole v Italiji na okolje. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 4. maja 2010, leto 66, št. 104, str. 2. [COBISS.SI-ID 4099564

27. BOGATEC, Norina (avtor dodatnega besedila). Za dobro počutje naših malčkov : dvojezična publikacija. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 26. feb. 2012, leto 68, št. 48, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7868908]  

Elaborat, študija

28. BOGATEC, Norina. Anketa med bralci Primorskega dnevnika. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2009. 29, [45] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3785452

29. BOGATEC, Norina. Anketa med člani članic Slovenske kulturne gospodarske zveze. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2009. 92 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3785708

30. SUSSI, Emidio, VIDAU, Zaira, JANEŽIČ, Adriana, BOGATEC, Norina, OZBIČ, Mitja, ŠTOKA, Robert. Indagine conoscitiva sull'attuazione della tutela a favore della minoranza slovena ai sensi dell'art. 8 della L. 38/2001 : [commissionata dal Comitato istituzionale partitetico per i problemi della minoranza slovena]. Trieste: Slori, 2011. 152 f. [COBISS.SI-ID 4528876

31. ŠTEFANČIČ, Mitja. Linee guida per la promozione dell'imprenditoria giovanile : testimonianze di alcuni giovani imprenditori nella provincia di Trieste. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali, politiche giovanili, Assessorato alle politiche attive del lavoro: Confcommercio, Gruppo giovani imprenditori, 2011. 28 f. [COBISS.SI-ID4529644

32. BOGATEC, Norina. Progetto scuole 2010 : indagine sulla propensione all'imprenditorialità tra gli studenti delle scuole secondarie superiori della Provincia di Trieste. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali, politiche giovanili, Assessorato alle politiche attive del lavoro: Confcommercio, Gruppo giovani imprenditori, 2010. 25 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4295404

33. BOGATEC, Norina. Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja : poročilo : besedilo v italijanščini = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei giovani dell'area transfrontaliera : relazione : testo in italiano. [Trst: SLORI], 2011. 90 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4544492

34. BOGATEC, Norina. Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja : poročilo : besedilo v slovenščini = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei giovani dell'area transfrontaliera : relazione : testo in sloveno. [Trst: SLORI], 2011. 86 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4544236

35. SUSSI, Emidio, VIDAU, Zaira, JANEŽIČ, Adriana, BOGATEC, Norina, OZBIČ, Mitja, ŠTOKA, Robert. Raziskava o preverjanju izvajanja zaščite slovenske manjšine po 8. členu zakona št. 38/2001 : [po nalogu Inštitucionalnega partitetnega odbora za probleme slovenske manjšine]. Trst: Slori, 2011. 154 f. [COBISS.SI-ID 4529132

36. VIDAU, Zaira, BOGATEC, Norina, SUSSI, Emidio. Raziskovalno poročilo za projekt CRP SSKP : Slovenci v Italiji. Trst: Slori, 2005. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4529388

37. BOGATEC, Norina. Sondaža med dijaki Liceja Franceta Prešerna v Trstu o evalvaciji šole : šolsko leto 2001/2002. Trst: SLORI, 2002. 35 f., [18] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1919468]  

Elektronski vir

38. BOGATEC, Norina (urednik), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (urednik). Educare alla diversità : report preliminari della ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia. Trieste: Istituto sloveno di ricerche SLORI; Capodistria: Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici, 2015. 115 str., ilustr. ISBN 978-88-95584-06-5. http://eduka-itaslo.eu/uploads/analize_ita/uploadsanalize_ita36.pdf#itaed_low.pdf. [COBISS.SI-ID 8316396

39. BOGATEC, Norina. L'evoluzione demografica della popolazione residente nella provincia di Trieste e della sua componente straniera : 2004-2008. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2010. 17 str., graf. prikazi. http://www.provincia.trieste.it/c/document_library/get_file?uuid=aea54514-8275-4a88-8284-2365d93663d7&groupId=12267. [COBISS.SI-ID 4237036

40. BOGATEC, Norina. Le famiglie residenti nella provincia di Trieste : andamento e caratteristiche strutturali : 2004-2008. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2010. 17 str., graf. prikazi. http://www.provincia.trieste.it/c/document_library/get_file?uuid=e124aa25-1e27-409c-b8bb-085f7d010039&groupId=12267. [COBISS.SI-ID 4237548

41. BOGATEC, Norina (urednik, avtor, kartograf), FERLUGA PETRONIO, Fedora, GRUDEN, Živa, KOŠUTA, Miran, MEZGEC, Maja, PERTOT, Susanna, PIRJEVEC, Marija, SIMČIČ, Tomaž, SLAMIČ, Pavel. Slovene : the slovene language in education in Italy. Ljouwert: Mercator education, [2004]. 36 str., graf. prikazi.http://www1.fa.knaw.nl/mercator/regionale_dossiers/PDFs/Slovene_in_Italy.pdf. [COBISS.SI-ID 2130668

42. BOGATEC, Norina, ČEBULEC, Marina, MEDEOT, Massimo, MIHAČIČ, Tinkara, NAPOLI, Anna, PAVLIČ, Tanja. Sosedujmo! = Viciniamo!. 2014. 1 komplet (igralna predloga s krožno igralno stezo, kocka, dve figurici, različno obarvane karte z vprašanji, navodila za igro z odgovori na vprašanja). http://www.eduka-itaslo.eu/pagina.php?p=analize&lang=slo&id=35. [COBISS.SI-ID 1537383876

43. BOGATEC, Norina (urednik), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (urednik). Vzgajati k različnosti : predhodna poročila interdisciplinarne primerjalne raziskave med Italijo in Slovenijo. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI; Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2015. 106 str., ilustr. ISBN 978-88-95584-01-0. http://eduka-itaslo.eu/uploads/analize_slo/uploadsanalize_slo36.pdf#SLOED_low.pdf. [COBISS.SI-ID 8316140]  

Izvedena dela - dogodki

44. VIDAU, Zaira, BOGATEC, Norina. Buone pratiche nella promozione culturale delle minoranze storiche e delle nuove comunità nell'area transfrontaliera tra Italia e Slovenia : il progetto EDUKA : Convegno Minoranze linguistiche storiche in Italia, 6 dicembre 2013, Sala "della Torre", Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia. [COBISS.SI-ID8331244

45. MEDICA, Karmen, MIKOLIČ, Vesna, BOGATEC, Norina, TREMUL, Maurizio, BEGIĆ, Joso, SEDMAK, Mateja. Izzivi obmejnosti : okrogla miza na Slovenskem sociološkem srečanju Elite in ljudstvo, Koper, 10. november 2013. Koper, 10. nov. 2013. [COBISS.SI-ID 1536020932

46. BOGATEC, Norina (intervjuvanec). Vzgajati k različnosti : pogovori in razmišljanja ob robu čezmejnega projekta EDUKA : [RAI, Radio Trst A, 30. 10. 2015]. [COBISS.SI-ID 9083372]  

Knjiga

47. BOGATEC, Norina, LOKAR, Veronika. Pouk slovenščine : raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu = A scuola di sloveno : una ricerca sull'insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste. Trst: Sklad Libero in Zora Polojaz: Slovenski raziskovalni inštitut = Trieste: Fondazione Libero e Zora Polojaz: Istituto sloveno di ricerche, 2016. 173 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9319660

48. BUFON, Milan, BOGATEC, Norina. Slovenske šole v tržaški in goriški pokrajini : vrtci in osnovne šole. [Trst]: SLORI, 1996. 151 f., [12] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1025334904

49. MAVER, Martin, BOGATEC, Norina. Šola, družina in zunajšolske dejavnosti : raziskava o jezikovnem sestavu in splošni angažiranosti mladih, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom v tržaški in goriški pokrajini ter večstopenjsko šolo s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru. [Trst]: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, 2015. 120 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8307692]  

Prispevek na konferenci

50. BOGATEC, Norina. Analiza izobrazbene in zaposlitvene strukture mlade slovenske generacije. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.), SUSSI, Emidio (ur.). Narodne manjšine danes in jutri : [zbornik]. Trst: SLORI Slovenski raziskovalni inštitut, 1994, str. 159-178, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2299372

51. BOGATEC, Norina. Pogovorni jezik v družinah otrok, ki obiskujejo slovenske šole v Italiji. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Jezik za danes in jutri : zbornik referatov na II. kongresu, Ljubljana, 8.-10.10.1998, II. kongres Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998, str. 123-135, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6721357]  

Raziskovalno poročilo

52. BOGATEC, Norina. 20 let SDZPI v številkah. [Trst]: Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje: = Istituto regionale sloveno per l'istruzione professionale: Slori, 1999. 19 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1667308

53. BOGATEC, Norina. 20 let SDZPI v številkah, (Slori, 131). [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut, 2000. 21 f., [17] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1679852

54. BOGATEC, Norina. Od male mature leta 1979 do danes : analiza izobrazbene in zaposlitvene strukture mlade slovenske generacije, (SLORI, 124). [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut: Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje, 1995. 39 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 54423552

55. BOGATEC, Norina. Percorsi formativi e occupazionali : esempio di un gruppo di giovani sloveni della Provincia di Trieste. Trieste: Slori, 2002. 84 str., [24] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1955308

56. BOGATEC, Norina, SUSIČ, Breda. Radio, TV in novi mediji med Slovenci v Italiji. [Trst]: SLORI [i. e.] Slovenski raziskovalni inštitut, 2002. 117, [19] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9394994

57. BOGATEC, Norina. Slovenska državna šola v Italiji pod drobnogledom : rezultati projekta o vrednotenju šolskih storitev - EVAšOL 2003. Trst: SLORI, 2004. 72, 74 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2171116

58. BOGATEC, Norina, RADETIČ, Danjel. Z nižje na višjo : izbira goriških učencev po nižji srednji šoli : 2000-2004. Trst: SLORI, 2005. 48 f., [10] f. pril, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2259180]  

Strokovna monografija

59. PERTOT, Susanna (urednik, avtor), BOGATEC, Norina. Jezikovna vzgoja v vrtcu : vidiki vzgojiteljic. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut, 2004. 68 str., [10] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2143724

60. SUSSI, Emidio (urednik, avtor), BOGATEC, Norina (urednik). Mladi, gospodarstvo, kultura : analiza stanja za razvoj slovenske manjšine v Italiji. Trst: SLORI, 2005. 228 str., [11] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2290156

61. RUPEL, Aldo. Slovenci in Italijani v Laškem : medsebojno poznavanje = Sloveni e italiani nel mandamento di Monfalcone : la reciproca conoscenza. Gorica [i. e. Trst] = Gorizia: Slovenski raziskovalni inštitut: = SLORI - Istituto sloveno di ricerche; [Monfalcone]: Consorzio culturale del Monfalconese, 2003. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1992172]  

Zbornik

62. BOGATEC, Norina (urednik). Čezmejne raziskovalne delavnice o medkulturnosti = Laboratori di ricerca transfrontalieri sull'interculturalità. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI = Trieste: Istituto sloveno di ricerche SLORI, 2014. 103 str., ilustr. ISBN 978-88-95584-08-9. http://www.eduka-itaslo.eu/. [COBISS.SI-ID 6635500

63. BOGATEC, Norina (urednik, avtor), KRAVOS, Marijan (urednik, avtor), LOKAR, Veronika (urednik, avtor). Projekt Mozaik : učinki večetničnega okolja na osnovno šolanje = Progetto Mosaico : effetti dell'ambiente multietnico sull'istruzione primaria. Trst: Sklad Libero in Zora Polojaz: Šolska mreža Projekt Mozaik: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI = Trieste: Fondazione Libero e Zora Polojaz: Rete di scuole Progetto Mosaico: Istituto sloveno di ricerche SLORI, 2008. 175 str., graf. prikazi. ISBN 978-88-95584-04-1. [COBISS.SI-ID 3385580]  

Znanstvena monografija

64. BOGATEC, Norina (urednik, avtor), VIDAU, Zaira (urednik, avtor), BAJC, Gorazd. Una comunità nel cuore dell'Europa : gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, (Biblioteca di testi e studi, Sociologia, 1095). 1a ed. Roma: Carocci, 2016. 247 str. ISBN 978-88-430-7464-8. [COBISS.SI-ID 13271629

65. BUFON, Milan. Confini, identità ed integrazione : nuove prospettive per l'Alto Adriatico. Trieste: SLORI, 2002. 261 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1849836

66. BOGATEC, Norina (urednik), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (urednik). Educare alla diversità : ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia, (Eduka - educare alla diversità, vzgajati k različnosti). Koper = Capodistria: Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche, Edizioni universitarie Annales, 2014. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-96-7. http://www.eduka-itaslo.eu/. [COBISS.SI-ID 275424000

67. BOGATEC, Norina, BUFON, Milan. Novi položaj slovenske manjšinske šole v Italiji = La nuova situazione della scuola Slovena in Italia, (SLORI, 126). [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut: = Istituto sloveno di ricerche, 1996. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2154594

68. BOGATEC, Norina, BUFON, Milan. Pre-misliti manjšino. [Zv. 2], Slovenci v Italiji in skupni slovenski kulturni prostor po padcu meje : anketa med člani slovenskih društev v Italiji. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2008. 96 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-88-95584-01-0. ISBN 978-88-95584-03-4. [COBISS.SI-ID 3303660

69. BOGATEC, Norina (urednik, avtor, kartograf), FERLUGA PETRONIO, Fedora, GRUDEN, Živa, KOŠUTA, Miran, MEZGEC, Maja, PERTOT, Susanna, PIRJEVEC, Marija, SIMČIČ, Tomaž, SLAMIČ, Pavel. Slovene : the slovene language in education in Italy, (Regional dossiers series). Ljouwert = Leeuwarden: Mercator-Education, 2004. 49 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2223084

70. BOGATEC, Norina (urednik, avtor, kartograf), FERLUGA PETRONIO, Fedora, GRUDEN, Živa, KOŠUTA, Miran, MEZGEC, Maja, PERTOT, Susanna, PIRJEVEC, Marija, SIMČIČ, Tomaž, SLAMIČ, Pavel. Slovene : the slovene language in education in Italy, ([Regional dossiers series]). 2nd ed. Ljouwert = Leeuwarden: Mercator-Education, 2004. 51 str., graf. prikazi. http://www1.fa.knaw.nl/mercator/regionale_dossiers/PDFs/slovene_in_italy2nd.pdf. [COBISS.SI-ID 2223340

71. BOGATEC, Norina, BUFON, Milan. Slovenske šole v Tržaški in Goriški pokrajini : nižje in višje srednje šole. Trst: SLORI, 1999. 192 str., [10] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7317810

72. BOGATEC, Norina, BUFON, Milan. Slovenske šole v Tržaški in Goriški pokrajini : vrtci in osnovne šole. Trst: SLORI, 1996. 181 str., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 41139201

73. BOGATEC, Norina (urednik), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (urednik). Vzgajati k različnosti : interdisciplinarna primerjalna raziskava med Italijo in Slovenijo. Koper = Capodistria: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-95-0. http://www.eduka-itaslo.eu/uploads/analize/EDUKA_monografijaSLO.pdf, http://www.eduka-itaslo.eu/. [COBISS.SI-ID 275423488]   

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze