Zunanji sodelavci

Štefan Čok

Štefan Čok

 

 

Osebna bibliografija 

 

 

 

Izvirni znanstveni članek:

ČOK, Štefan (2012): Slovensko-italijanski in hrvaško-italijanski odnosi preko poročanja tržaških časopisov 1866-1882. Acta Histriae, 20, 1-2. Koper, 189-212.

Objavljeni prispevek na konferenci:

ČOK, Štefan (2013): The building of a totalitarian society through educational material: The fascistisation of the Italian school system. ISHA Journal Education and Intellectual Emancipation, Isha Zagreb, Zagreb, 96-106.

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

ČOK, Štefan, JAGODIC, Devan (2013): Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine : pogled v preteklost in slika stanja = L'insegnamento dello sloveno come lingua seconda o straniera agli adulti nella fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia : inquadramento storico e stato dell'arte. V: JAGODIC, Devan (ur.), ČOK, Štefan (ur.): Med drugim in tujim jezikom : poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. Trst: Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua".

Predgovor, spremna beseda

16. JAGODIC, Devan, ČOK, Štefan: Uvod v raziskavo, metodološki okvir in terminološke opombe = Introduzione alla ricerca, quadro metodologico e note terminologiche. V: JAGODIC, Devan (ur.), ČOK, Štefan (ur.) (2013):  Med drugim in tujim jezikom : poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. Trst: Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua".

Urednik

JAGODIC, Devan (ur.), ČOK, Štefan (ur.) (2013): Med drugim in tujim jezikom : poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. Trst: Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua”.

JANEŽIČ, Adriana (ur.), ČOK, Štefan (ur.) (2013): Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine-zbornik aktov, Trst: Avtonomna Dežela Furlanija Julijska Krajina.

Monografije in druga zaključena dela

ČOK, Štefan, IVAŠIČ, Marta, Ferluga, Kiljan (2012): Novice iz miljskega konca: o zgodovini Slovencev miljskega območja, Trst: Zadruga Vesna.

ČOK, Štefan (2008): L'occasione mancata. Pci e minoranza slovena fra legge di tutela e trattato di Osimo, Trst: Facoltà di Lettere e Filosofia, magistrsko delo.

COK, Stefano (2006): Gli Sloveni nel PCTLT (zona A) dal 1948 al 1954, Trst: Facoltà di Lettere e Filosofia, diplomsko delo.

 

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze