Zunanji sodelavci

dr. Marianna Kosic

dr. Marianna Kosic

 

Osebna bibliografija za obdobje 2003-2013

 

 

 

Končno poročilo o rezultatih raziskav

Kosic, M. (2013). La mobilità lavorativa femminile nella regione Euradria. Eures T-Euradria.

Kosic, M. (2012). La domanda sei servizi di trasporto (testimoni privilegiati). V Molinari, P., Beccalli, C., Bianchi, L., Kosic, M., Zenarolla, A. (2012), Progetto Triennale ''Trasporti possibili: per un'autonoma scelta di mobilità'' L.R. 41/96 - Indagine conoscitiva - Domanda/offerta di trasporto per cittadini disabili, Provincia di Trieste, 3. poglavje, str. 36-58. http://www.provincia.trieste.it/c/document_library/get_file?uuid=1e67e2da-d784-4fd1-9470-1219bec25d32&groupId=12267 (april 2012)

Kosic, M. (2012). Il punto di vista degli istruttori dei corsi di attività motoria, v Molinari, P. (ur.), Monitoraggio sulla soddisfazione del progetto “Promuovere il benessere psicofisico”, poglavje 2.3, str. 47-64.

Samostojna znanstvena publikacija

Kosic, M. (2013), Patterns of ingroup identification anda outgroup attitudes on the Italo-Slovene borderland. Lambert Academic Publishing.

PRIROČNIKI in drugo (uredništvo)

Kosic, M., Medeot, F., Vidau, Z. (ur.) (2013).Sosedje… prijatelji, ki jih velja spoznati. Italijani, Slovenci in Furlani se predstavljajo / Vicini... amici da scoprire. Italiani, Sloveni e Friulani si presentano / Vicins... amis di scuvierzi. Talians, Slovens e Furlans si presentin / Neighbours... friends worth getting to know. Italians, Slovenes and Friulians introduce themselves, Trst, Videm, Koper: Slori, Società Filologica Friulana, Unione Italiana.

Kosic, M., marina Lukšič Hacin, Vidau, Z. (ur.odb.) (2013). Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih / Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi. [avtorji besedil Moreno De Toni, Klara Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša]. Trst, Ljubljana, SLORI, ZRC SAZU ISIM.

Kosic, M., Medeot, F., Vidali, Z. (ur.) (2012).Amici... vicini - Italiani, Sloveni e Friulani si incontrano / Prijatelji... sosedje - Italijani, Slovenci in Furlani se zbližujejo / Amîs... vicins - Talians, Slovens e Furlans si cjatin. Trst, Videm, Koper: Slori, Società Filologica Friulana, Unione Italiana.

Kosic, M., Milharčič Hladnik (gl.ur.) (2012). Raznolikost nas bogati / La diversità ci arricchisce [avtorji besedil Moreno De Toni ... [et al.], Trst, Ljubljana, Slori, ZRC SAZU ISIM.

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

Kosic, M. (2012). Identity Matters: Coping Strategies to Ethnic Identity Threats in Slovene Minority Adolescents in Italy (Identitetni pomeni: strategije obvladovanja groženj etnični identiteti med adolescenti slovenske manjšine v Italiji),Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies (Razprave in Gradivo, Revija za narodnostna vprašanja), 69, 66-89.

Kosic, M., & Caudek, C. (2005). Ethnic Identification and Outgroup Attitudes in Minority and Majority Groups, Review of Psychology. Vol. 12, n. 2, 103-113.

1.04 Strokovni članek

Kosic, M. (2004). Dogodivščine identitete mimo meje/ Vicissitudini dell'identità al di là del confine, Isonzo-Soča, 59, 20-21.

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kosic, M., Nordio, D. (2007). Perception and construction of “otherness” biased by fear, 6th Pan-European Conference on International Relations, Approaches to International Relations in an Age of Terror: Places, Spaces and Risks; Turin.

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Kosic, M. (2013), Developing intercultural competences through non-formal education, Annual conference ULBS Sociology and Social Assistance 2013, Identity, migration and cross-cultural relations: re-configurations in South-East Europe, Sibiu, Romunija.

Van Cittert, N., Dimitrova, R., Kosic, M. (2013), Collective Identity and Well-being of Dutch and Italian Adolescents, 7th International Colloquium on Social Sciences and Communication ACUM 2013, Brasov, Romunija.

Dimitrova, R., Kosic, M., Chasiotis, A., Bender, M., & van de Vijver, F. J. R. (2012). Ethnic identity and acculturation of Slovene-Italianadolescents. International Conference From discrimination to empowerment, Trieste, Italy.

Kosic, M. (2012), Empowerment and Non-Discrimination through Non-formal Education, From Discrimination to Empowerment, Trieste (Italy).

Kosic, M. (2012), Promoting Complex Social Identity and Inclusive Attitudes in Minorities and Majorities, From Discrimination to Empowerment, Trieste (Italy).

Kosic, M. (2012), Empowerment and Non-Formal Education for a Democratic Society, 17th International Summer University - Reinventing the Future: Responses and Alternatives to the Crisis, Koszeg (Hungary).

Kosic, M. (2011), Identities and Intergroup Attitudes on the Italo-Slovene Borderland, (Re)Integration and Development Issues in Multicultural and Border Regions”, Portorož (Slovenija).

Kosic, M. (2011), Developing Intercultural Competences through Non-Formal Education, Across Languages and Cultures, Benetke.

Kosic, M. (2011), Inclusion of Others in the Self: Identities and Intergroup Attitudes on the Italo-Slovene Borderland, A Two-Way Street: Social Issues and Social Psychological Research, Limerick (Ireland).

Kosic, M. (2010), Migration Flows in Italy, Migration and Youth in Europe: New Realities and Challenges, European Youth Centre, Minorities of Europe (MOE), Budapest – Hungary.

Kosic, M. (2008), Religious Discrimination and Attitudes towards Muslim Immigrants in Italy, 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology – Immigration Symposium”, Opatija (Croatia).

Kosic, M. (2008), National Identification at the Border between Nation States, Transatlantic Race, Ethnicity and Migration Summer Institute, REMS, Utrecht, the Netherlands.

Kosic, M. (2007), So near and so far: Cherished Diversity, Feared Otherness, Research seminar on Equal Opportunities for All; Partnership in the Youth Field between the Council of Europe and the European Commission, European Youth Centre, Budapest, Hungary.

Kosic, M., Nordio, D. (2007), Perception and Construction of “Otherness” Biased by Fear, 6th Pan-European Conference on International Relations, Approaches to International Relations in an Age of Terror: Places, Spaces and Risks; Turin.

Kosic, M. (2005), Ingroup Identification and Outgroup Attitudes in Minorities and Majorities, Minority Languages in post-2004 Europe: Problems and Challenges; 10th International Conference on Minority Languages, SLORI Slovene Research Institute, Trieste, Italy.

Kosic, M. (2005), Ethnic Identification and Out-group Evaluation, 6th Inter-University Conference - Challenging the Boundaries in the Social Sciences, Cambridge, UK.

Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

27/6/2013, Women's social rights in time of economic recession, 18th International Summer University - Who is Sovereign? Citizenship in Europe and Beyond, sklop Citizenship, Solidarity and Sovereignity in Europe: Vulnerable Social Groups, Kőszeg, Hungary.

28/6/2013, Empowerment – different abilities, v okviru poletne univerze 18th International Summer University - Who is Sovereign? Citizenship in Europe and Beyond, sklop Citizenship, Solidarity and Sovereignity in Europe: Vulnerable Social Groups, Kőszeg, Hungary.

26/9/2013, Slovenska narodna skupnost v Furlaniji Julijski krajini – gradivo projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti, Posvet LEX - Od zakona do identitete preko jezika?,Videm.

2/7/2012, Empowerment and Non-Formal Education for a Democratic Society, 17th International Summer University “Reinventing the Future: Responses and Alternatives to the Crisis”, Koszeg (Hungary).

5/12/2010, Migration Flows in Italy, Migration and Youth in Europe: New Realities and Challenges, European Youth Centre, Minorities of Europe (MOE), Budapest – Hungary.

13/6/2008, Religious Discrimination and Attitudes towards Muslim Immigrants in Italy, 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology – Immigration Symposium”, Opatija (Croatia).

16/5/2008, National Identification at the Border between Nation States, Transatlantic Race, Ethnicity and Migration Summer Institute, REMS, Utrecht, the Netherlands.

9/11/2007, So near and so far: Cherished Diversity, Feared Otherness, Research seminar on Equal Opportunities for All; Partnership in the Youth Field between the Council of Europe and the European Commission, European Youth Centre, Budapest, Hungary.

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kosic, M., Vidau, Z. (uvod, poglavje o Slovencih v Italiji) (2013).Sosedje… prijatelji, ki jih velja spoznati. Italijani, Slovenci in Furlani se predstavljajo / Vicini... amici da scoprire. Italiani, Sloveni e Friulani si presentano / Vicins... amis di scuvierzi. Talians, Slovens e Furlans si presentin / Neighbours... friends worth getting to know. Italians, Slovenes and Friulians introduce themselves. Trst, Videm, Koper: Slori, Società Filologica Friulana, Unione Italiana.

Kosic, M., Vidau, Z. (uvod, poglavje o Slovencih v Italiji) (2012). Amici... vicini - Italiani, Sloveni e Friulani si incontrano / Prijatelji... sosedje - Italijani, Slovenci in Furlani se zbližujejo / Amîs... vicins - Talians, Slovens e Furlans si cjatin.Trst, Videm, Koper: Slori, Società Filologica Friulana, Unione Italiana.

Kosic, M. (2011). So near and so far: cherished diversity, feared otherness, V: Değirmencioğlu, S.M. (ur.),Some still more equal than others? Or equal opportunities for all?, Council of Europe Publishing, 155-167.

Kosic, M., Flego, M. (2008). Integracijski procesi med italijansko večino in slovensko manjšino (str. 116-144). V: Bajc, G. Jagodic, D., Klabjan, B., Mezgec, M., Vidali, Z. (ur.) (2008), Pre-misliti manjšino. Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper/Capodistria, Založba Annales, SLO.R.I.

Kosic, M. (2004). Senso d'appartenenza etnico e territoriale sul confine di Gorizia, v Štiri diplomske naloge, SLO.R.I., 59-111.

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.08 Doktorska disertacija

Kosic, M. (2010). Patterns of ingroup identification and outgroup attitudes on the Italo-Slovene borderland. IUIES, Trieste.

2.11 Diplomsko delo

Kosic, M. (2003). Identità etnica e rapporti intergruppali sul confine italo-sloveno di Gorizia. Università degli Studi di Trieste, Trieste.

NERAZPOREJENO

Kosic, M. (2013), Notte di San Lorenzo, V A.A.V.V., L'indice delle esistenze: le passioni, Aletti editore, str. 33

Kosic, M. (2013), Using the Internet and Social Networks to Stimulate New Lace Makers, V: Rixon, A., Raising the profile of lace, 1st International Symposium of Young Lace Makers CAtalogue, Pavia, Doily Free Zone, Textile Support.

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze