Med drugim in tujim jezikom

DEVAN JAGODIC - ŠTEFAN ČOK (ur.)
Med drugim in tujim jezikom

Knjiga obravnava proces poučevanja in učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika (SDTJ) pri odrasli populaciji, ki živi vzdolž obmejnega pasu Furlanije Julijske krajine. V tržaški, goriški in videmski pokrjini se namreč v zadnjih letih stopnjuje zanimanje za učenje SDTJ, o čemer priča strmo naraščajoče število tečajev slovenščine za odrasle, ki jih prirejajo tako javne kot zasebne ustanove. Ob pomanjkanju sistematičnih obravnav teh procesov, je strateški projekt JEZIKLINGUA, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, med svojimi aktivnostmi predvidel raziskavo Poučevanje/učenje slovenščine kot tujega jezika, katere izvedbo je poveril Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu (SLORI). Raziskava je predvidevala popis in analizo sodobne izobraževalne ponudbe, anketiranje udeležencev jezikovnih tečajev ter ugotavljanje uspešnosti in težav pri učenju jezika na osnovi pričevanj učiteljev, zbranih z intervjuji. Rezultati raziskave so prikazani in komentirani v publikaciji.

Publikacija v PDF formatu

 Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze