Mi, Slovenci v Italiji

JULIJAN ČAVDEK, DEVAN JAGODIC, MARIANNA KOSIC, MARTIN LISSIACH, JARUŠKA MAJOVSKI, MAJA MEZGEC, ZAIRA VIDAU
Mi, Slovenci v Italiji

Knjiga z naslovom Mi, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy, je prirejen in dopolnjen separat publikacije »Sosedje… prijatelji, ki jih velja spoznati. Italijani, Slovenci in Furlani se predstavljajo«, ki jo je omogočil projekt EDUKA – Vzgajati k različnosti. Gre za informativno publikacijo o slovenski narodni skupnosti v Italiji, zato je vsebina trojezična – vsa besedila so v slovenščini, italijanščini in angleščini. Struktura knjige je razdeljena v tematska poglavja, ki obsegajo vsa temeljna področja družbenega življenja in delovanja te skupnosti. Osrednje vsebine so: osnovni podatki o Slovencih v Italiji, zgodovinska navzočnost, jezikovni položaj, zaščitne določbe, izobraževanje, družbeno in politično predstavništvo, institucije, organizacije in združenja ter mediji.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze