Odprava nadzora na slovensko-italijanski meji enajst let pozneje

MAJA SMOTLAK
Odprava nadzora na slovensko-italijanski meji enajst let pozneje

Publikacija Odprava nadzora na slovensko-italijanski meji enajst let pozneje: raziskava o pogledih in stališčih ljudi na učinke vstopa Slovenije v šengenski prostor je nastala po izvedbi raziskave o vplivu vstopa Slovenije v šengenski prostor na vsakdanje življenje prebivalcev občine Dolina in širšega slovensko-italijanskega čezmejnega območja. Raziskava si je zastavila dva cilja. Prvi je bil proučiti, kako je vstop Slovenije v šengenski prostor vplival na življenje prebivalcev obravnavanega območja. Drugi cilj pa je bil na podlagi pridobljenih odgovorov določiti konkretne možnosti in potenciale, ki jih omogoča odprava nadzora na slovensko-italijanski meji, a so bili doslej premalo izkoriščeni.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze