Nekoč je obstajal Boliunz

SILVESTER METLIKA IN STOJAN GLAVINA
Nekoč je obstajal Boliunz

Delo Nekoč je obstajal Boliunz: spomin na stara krajinska imena katastrske občine Boljunec se posveča starim krajevnim imenom, ki se ne uporabljajo več in tonejo v pozabo. Avtorja sta domačina Silvester Metlika in Stojan Glavina, ki sta v knjigi zaobjela dolgoletno ljubiteljsko, vendar nič manj strokovno in temeljito raziskovalno delo na domačem ozemlju.

Ledinska imena pomenijo dialog s preteklostjo, pri čemer vsako ledinsko ime na nek način obudi v življenje nekoč izgubljeni svet. Raziskava krajevnih imen je tudi priložnost za nova odkritja in nov oris družbe iz prve polovice prejšnjega stoletja. Delo prav tako prinaša redko slikovno gradivo minulih časov, ki je bilo do sedaj pred javnostjo »skrito« v domačih družinskih zbirkah in raznih arhivih.

Dvojezični publikaciji je priložen tudi zemljevid z ledinskimi imeni.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze