PREPLETANJA: didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez meja

Nives Zudič Antonič in Anja Zorman (ur.)
PREPLETANJA: didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez meja

Priročnik Prepletanja je nastal v sklopu projekta Eduka. Priročnik pomaga pri razvijanju medkulturnega zavedanja, ki je v zadnjem času vedno pomembnejše, saj so različne spremembe v sodobni družbi, predvsem migracije ljudi, povzročile, da postaja naša družba večkulturna. Če želimo našo družbo narediti medkulturno, se moramo že zgodaj načrtno in sistematično posvečati razvijanju medkulturnega zavedanja ter ga razvijati skozi celoten izobraževalni proces. Temeljno poslanstvo medkulturne vzgoje je razvijanje sposobnosti sobivanja z ljudmi različnih jezikovnih in kulturnih izvorov, tako z ljudmi, ki že ves čas živijo v našem okolju (avtohtone in druge etnične skupine), kot z ljudmi, ki so se nam pridružili v zadnjem času. Poznavanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti omogočajo človeku, da sprejema prisotnost več kultur v lastnem prostoru kot vrednoto in kot možnost za nadaljnji razvoj svoje osebnosti. Prav krepitev takega pogleda na svet je namen priročnika.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze