Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu

DEVAN JAGODIC (ur.)
Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu

Publikacija Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi je nastala po istoimenskem raziskovalnem projektu, ki so ga med letoma 2013 in 2016 izvajali sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ) v Celovcu ter Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu. Zvezek s podnaslovom Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu je tretji od skupno štirih zvezkov in obravnava specifično problematiko družbene participacije mladih v njihovem bivanjskem okolju. Zvezek je strukturno zastavljen tridelno, vsebuje tematsko naravnan uvodni teoretično-metodološki, središčni empirični in zaključni primerjalni del. Štiri osrednja poglavja so razdeljena po lokacijah – obravnavajo mlade v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem. Uvodni in zaključni del je prispeval urednik Devan Jagodic. Prispevek o mladih v slovenskem v zamejstvu v Italiji je pripravila Zaira Vidau.

Monografija prikazuje raziskovalne izsledke o skupnih značilnostih in raznolikosti družbene participacije mladih v kontekstu štirih slovenskih skupnosti v zamejstvu. Skupne značilnosti participacije mladih zamejcev odražajo identitetne izbire in življenjske vzorce mladih, usmerjene k individualizmu, ki so (razvojnopsihološko in generacijsko) enake drugim mladim, odraščajočim v dobi globalizacije. Na različnost participacije mladih zamejcev (izrazi se v medsebojni primerjavi) vpliva socializacija v specifičnih družbenih kontekstih (od družine do države).Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze