Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine

ADRIANA JANEŽIČ, DEVAN JAGODIC (ur.)
Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine

Zbornik je rezultat zbranih prispevkov, predstavljenih na Drugi deželni konferenci o zaščiti slovenske manjšine, ki je potekala v Gorici, 24. novembra, in v Trstu, 25. novembra 2017. Zbornik je razdeljen na dva glavna dela, in sicer »goriški« in »tržaški« del, pri čemer je slednji krajši, saj je bila glavnina referatov in poročil predstavljena prvi dan, v Gorici. Temelj predstavljajo štiri poglobljeni referati, ki so jih pripravili sodelavci SLORI-ja: Deset let po sprejetju deželnega zakona 26/2007 – doseženi rezultati, težave z izvajanjem predpisov in pomanjkljivosti sedanje zakonodajne ureditve (Adriana Janežič); Pregled izvajanja ukrepov v korist rezijanščine ter jezikovnih različic Nediških dolin, Terske in Kanalske doline (Ilaria Ciccone in Živa Gruden); Centralni urad za slovenski jezik in mreža storitev na obravnavanem geografskem območju (Matejka Grgič); Predstavništvo slovenske manjšine, zastopstvo in zastopanost – razmislek o izboljšanju politične participacije Slovencev v Italiji (Sara Brezigar in Zaira Vidau).

Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske manjšine je po desetih letih omogočila pregled konkretnega izvajanja deželnega zakona št. 26 iz leta 2007. Rezultati posveta so deželnemu svetu omogočili sprejetje smernic za bodoče vladne ukrepe.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze