Identitete opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu

MILAN OBID (ur.)
Identitete opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu

Publikacija Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi je nastala po istoimenskem raziskovalnem projektu, ki so ga med leti 2013 in 2016 izvajali sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV), Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu (SZI), Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu (SNIUJ) in Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI). Zvezek s podnaslovom Identitete opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu je drugi od skupno štirih zvezkov. Medtem ko je bil v prvem zvezku obravnavan splošni položaj mladih, je v tej monografiji predstavljena in med vsemi štirimi zamejstvi medsebojno primerjana identitetna opredelitev mladih. Zvezek je strukturno zastavljen tridelno, vsebuje tematsko naravnan uvodni teoretično-metodološki, središčni empirični in zaključni komparativni del. Štiri osrednja poglavja so razdeljena po lokacijah – obravnavajo mlade v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem, uvodni in zaključni del je prispeval urednik, Milan Obid. Prispevek o mladih v slovenskem v zamejstvu v Italiji je pripravila Zaira Vidau.

 

Monografija predstavlja kakšne so razlike pri identitetnih opredelitvah mladih v slovenskem zamejstvu, kakšen je njihov odnos do Slovenije in slovenščine ter kolikšnega pomena je vprašanje ohranjanja etnične in/ali jezikovne identitete med mladimi v posameznih državah.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze