Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu

VERA KRŽIŠNIK-BUKIĆ (ur.)
Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu

Publikacija Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi s podnaslovom Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu je prvi, uvodni zvezek od štirih, ki so nastali po istoimenskem raziskovalnem projektu, ki so ga med leti 2013 in 2016 izvajali sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV), Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu (SZI), Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu (SNIUJ) in Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI). Gre za raziskavo o slovenski mladini, ki živi v štirih državah, sosedah Republike Slovenije. Prav zato publikacija obravnava problematiko na štirih različnih lokacijah: v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Štiri glavna poglavja obravnavajo splošni položaj mladih v omenjenih slovenskih zamejstvih. Teoretično-metodološki uvod, zaključno primerjavo med zamejstvi ter sklep je prispevala Vera Kržišnik-Bukić, prispevek o mladih v slovenskem v zamejstvu v Italiji pa Zaira Vidau.

Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu je znanstveno in družbeno relevanten ter za znanstveno, strokovno in širše bralstvo zanimiv uvod v naslednje zvezke, ki nastajajo v okviru projekta Mladi v slovenskem zamejstvu.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze