Pouk slovenščine: raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu

NORINA BOGATEC - VERONIKA LOKAR
Pouk slovenščine: raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu

Pouk slovenščine: raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu/A scuola di sloveno: una ricerca sull'insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste je naslov dvojezične publikacije o izkušnji Večstopenjskega zavoda z italijanskim učnim jezikom Iqbala Masiha v Trstu, ki je prvi v deželi Furlaniji – Julijski krajini vključil v predmetnik tudi pouk slovenščine kot drugega tujega jezika Evropske unije. Pouk se je začel v šolskem letu 2009/2010 in je potekal v sodelovanju z Večstopenjskim zavodom s slovenskim učnim jezikom Vladimirja Bartola v Trstu. Knjigo, ki analizira obdobje prvih štirih let pouka slovenščine, sta izdali Sklad Libero in Zora Polojaz ter Slovenski raziskovalni inštitut SLORI.

Uvodni del publikacije obsega razmišljanje ravnatelja Večstopenjskega zavoda Iqbala Masiha, prof. Andrea Avona, o pomenu pouka slovenščine na italijanskih šolah in pričevanje učiteljic Christine Biber, Irine Moire Cavaion, Nastje Colja, Barbare Kosmina in Kristine Kovačič, ki so na strokovnih temeljih oblikovale in razvile didaktični model pouka slovenščine kot drugega tujega jezika. Analiza rezultatov raziskave, ki sta jo Norina Bogatec in Veronika Lokar opravili med učenci pouka slovenščine in njihovimi starši, pa sestavlja osrednji del publikacije. Spremno besedo je napisala dr. Vlasta Polojaz, predsednica Sklada Libero in Zora Polojaz.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze