Jezik: sistem, sredstvo in simbol. Identiteta in ideologija med Slovenci v Italiji

MATEJKA GRGIČ
Jezik: sistem, sredstvo in simbol. Identiteta in ideologija med Slovenci v Italiji

Ko ljudje uporabljamo nek jezik oz. živimo v okolju, v katerem se nek jezik uporablja, ustvarimo do njega zapleten sistem odnosov, a tudi percepcij, reprezentacij in verovanj. Ta kompleksna struktura, ki jih lahko v danih okoliščinah pravimo tudi jezikovna ideologija, se reflektira v diskurzu o jeziku, ki ga oblikujejo posamezniki in skupnost.

Diskurz o jeziku razkriva, torej, odnos posameznika in skupnosti do jezika ali jezikov. Vprašati pa se moramo, do katere mere in v katerih kontekstih je diskurz o jeziku ideološko pogojen – se pravi, kdaj se diskurz o jeziku pojavi in razvija mimo znanstveno preverljivih in strokovno utemeljenih dejstev in postaja sredstvo vzpostavlja odnosov moči, dominacije/podrejenosti in vključenosti/izključenosti.

V monografiji je izpostavljena hipoteza, da ideološki diskurz vodi v t.i. fetišizacijo jezika – jezik, ki deluje kot identitetni simbol, postane znotraj skupnosti, ki ima izrazito ideološko pogojen diskurz o (lastnem) jeziku, fetiš.

Namen monografije je predstaviti ideološka jedra v diskurzu o jeziku, ki ga oblikujejo govorci slovenskega jezika, ki se potencialno identificirajo s slovensko manjšino (oz. narodnostno skupnostjo) v Italiji. Raziskava temelji na analizi gradiva, objavljenega v Primorskem dnevniku od januarja 2011 do decembra 2012.

Publikacija v PDF formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze