RAZISKOVANJE SLOVENCEV V ITALIJI

SERGIJ LIPOVEC (ur.)
RAZISKOVANJE SLOVENCEV V ITALIJI

Publikacijo je SLORI izdal ravno v okviru pobud ob praznovanju 40. obletnice. Knjigo je uredil ustanovni član in trenutni predsednik nadzornega odbora Sergij Lipovec, pri njeni pripravi pa so sodelovali številni člani vodstvenih organov ter sodelavci inštituta.

Publikacijo sestavljajo štiri samostojna poglavja, ki celovito in pregledno predstavljajo obdobje nastanka inštituta, njegov 40-letni zgodovinski razvoj, sodobno razčlenjeno strukturo in delovanje ter številne izzive in razvojne perspektive, ki ga v prihodnje še čakajo. V posebnem poglavju so v obliki intervjujev zbrani spomini in pričevanja nekaterih ustanovnih članov, nekdanjih ravnateljev in raziskovalcev, priloge pa združujejo glavne znanstvene dosežke inštituta in prikazujejo njegovo bogato bibliografijo.

Gre torej za publikacijo, ki opozarja na utrjeno vlogo inštituta v ustvarjanju in posredovanju znanja o Slovencih v Italiji, v povezovanju in usmerjanju manjšinskega intelektualnega potenciala, ne nazadnje pa tudi v spodbujanju medkulturnega sožitja in sodelovanja v čedalje bolj odprtem slovensko-italijanskem kontaktnem prostoru.   

 Publikacija v PDF formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze