Čezmejne raziskovalne delavnice o medkulturnosti

NORINA BOGATEC (ur.)
Čezmejne raziskovalne delavnice o medkulturnosti

Dvojezična publikacija (SLO, ITA) sodi medaktivnosti 3. delovnega sklopa čezmejnega projekta EDUKA Vzgajati k različnosti/ Educare alla diversità. V njej so zbrani rezultati dveh izvedb čezmejnih raziskovalnih delavnic o medkulturnosti. Delavnice so bile namenjene dijakom srednjih šol II. stopnje v Italiji oziroma srednjih šol v Sloveniji s slovenskim oziroma italijanskim učnim jezikom, ki delujejo v okviru tako večinskih kot manjšinskih skupnosti na obeh straneh meje. K pobudi so pristopili Licej Antona Martina Slomška s slovenskim učnim jezikom in ISIS Giosuè Carducci-Dante Alighieri z italijanskim učnim jezikom iz Trsta, Šolski center Srečka Kosovela s slovenskim učnim jezikom iz Sežane in Gimnazija Gian Rinaldo Carli z italijanskim učnim jezikom iz Kopra. Z naslovom ‘’Živeti v različnosti’’ so dijaki šol z italijanskim učnim jezikom poudarili integracijsko dinamiko manjšinskih in priseljenskih skupnosti. Dijaki šol s slovenskim učnim jezikom pa so se osredinili na procese čezmejnega sodelovanja in integracije ter izbrali naslov ‘’Sežana in Trst: blizu in daleč’’.

Publikacija v PDF formatuProjekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze