Nevidni in pozabljeni

MIHA ZOBEC
Nevidni in pozabljeni

Knjiga je prirejeno diplomsko delo Biti Argentinec in živeti doma, ki je prejelo drugo nagrado na razpisu za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu v kategoriji izseljenstva. Knjiga je nastala kot plod avtorjevega zanimanja za zgodovinske procese, ki so prežemali kraško podeželje, a so imeli obenem tudi določeno univerzalno noto. Spodbudo je našel pri Razvojnem društvu Pliska iz Pliskovice, ki je pričelo z iskanjem korenin vaščanov in njihovih sorodnikov v Argentini. Njihove zamisli je ob uporabi mnogoterih področij, od socialne zgodovine, zgodovinske antropologije do sociologije in metod ustne zgodovine, sčasoma uspel poglobiti in razširiti.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze