Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih

MORENO DE TONI (ur.)
Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih

Dvojezična publikacija (SLO, ITA) sodi med aktivnosti čezmejnega projekta EDUKA. V njej so zbrana tematska poglavja, ki obravnavajo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost naše družbe in šole. Publikacija se osredotoča na slovenski in italijanski prostor ter na razvijanje medkulturnega dialoga med večinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi skupnostmi. Poglavja so sestavljena iz dveh delov. Prvi (teoretični) del je namenjen učiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, teoretična izhodišča, napotki za reševanje in literatura za nadaljnje delo. Drugi del je delavnica v obliki delovnega lista na dveh straneh, namenjena kopiranju in neposredni uporabi za delo z učenci v razredu.

Publikacija v PDF formatuProjekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze