PORAJAJOČA SE PISMENOST V DVOJEZIČNEM OKOLJU

TANJA COLJA
PORAJAJOČA SE PISMENOST V DVOJEZIČNEM OKOLJU

Knjiga prinaša izsledke raziskave Razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti (porajajoča se pismenost) v domačem okolju v slovenskem jeziku med otroki, ki obiskujejo vrtce s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki jo je izvedel Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v okviru strateškega projekta JEZIKLINGUA, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Namen raziskave je bil preučiti, kako se družinska ali porajajoča se pismenost razvija pri otrocih, ki odraščajo v dvojezičnem okolju, in kako ta proces doživljajo oz. urejajo starši, katerih otroci obiskujejo otroški vrtec s slovenskim učnim jezikom v tržaški in goriški pokrajini ali dvojezični vrtec v Špetru. V te vrtce se poleg otrok, ki izhajajo iz slovensko govorečih družin, namreč že vrsto let vpisujejo tudi otroci iz mešanih zvez/zakonov ali popolnoma neslovensko govorečih družin. Monografija prikazuje, kako jezikovno različne tipologije družin pripravljajo svoje otroke na opismenjevanje, katere so bralne, pogovorne in pisalne navade v njihovi družini ter v kolikšni meri vplivajo na razvoj otrokovih jezikovnih veščin in na njegovo motivacijo.

Publikacija v PDF formatu

 Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze