Poklicno izobraževanje v Euradriji

Zaira Vidau
Poklicno izobraževanje v Euradriji

Poklicno izobraževanje v Euradriji. [S. l.]: C.S.I. Nord Est [i. e.] Consiglio sindacale interregionale Friuli-Venezia Giulia / Slovenia: = M.S.S. severovzhod [i. e.] Medregijski sindikalni svet Furlanija-Julijska krajina / Slovenija; [Trst]: SLORI, 2012. 29, 39 str.

Čezmejni prostor med Italijo in Slovenijo, poimenovan tudi Euradria, obsega statistične regije Goriška, Notranjsko-kraška in Obalno-kraška v Sloveniji ter Deželo Furlanijo Julijsko krajino v Italiji. Procesi evropske integracije so v zadnjih letih omogočili premostitev fizičnih meja in uveljavitev načela prostega gibanja ljudi in blaga. To je privedlo do znatnega povečanja čezmejne mobilnosti iz stanovanjskih, delovnih, študijskih ali prostočasnih razlogov v celotnem obravnavanem območju. Mobilnost zadeva tudi področje poklicnega usposabljanja, na katerem obstajajo možnosti za čezmejni izobraževalni program, ki bi po dokončanju omogočil tako dostop do trga dela izvorne države, kot morebitno vključitev na trg dela sosednje države. V ta namen podajamo kratko analizo izobraževalnih sistemov v Italiji (s posebnim ozirom na Deželo FJK) in v Sloveniji, kot tudi načinov dostopa do teh sistemov v obeh državah in postopkov za priznavanje diplom vseh stopenj, poklicnih kvalifikacij in izobraževalnih kreditov. Vključene so tudi kratke predstavitve obeh trgov dela. Zaključna primerjalna ocena ponuja spodbude za razmišljanje o možnosti vzpostavitve čezmejnega izobraževalnega programa v prostoru Euradria.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze