Le famiglie residenti nella provincia di Trieste: caratteristiche evolutive e strutturali: 2006-2010

Norina Bogatec


Družine s stalnim prebivališčem v Pokrajini Trst: razvojne in strukturne značilnosti: 2006-2010. Trst: Pokrajina, Odborništvo za socialne in mladinske politike, 2011.

Ta dokument (v italijanščini) je posodobitev poročil o družinah s stalnim prebivališčem v Pokrajini Trst iz obdobja 2004-2008. Podatki in analize o splošnem stanju so posodobljeni do obdobja 2006-2010, medtem ko se tisti o tujih družinah nanašajo na obdobje 2007-2010; ta časovni razpon je prvič dovolj signifikanten za preučitev družinskih značilnosti prebivalstva z neitalijanskim državljanstvom.

Poročilo v PDF formatuProjekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze