Progetto scuole 2010: indagine sulla propensione all'imprenditorialità tra gli studenti delle scuole secondarie superiori della Provincia di Trieste

Norina Bogatec


Projekt Šola 2010: raziskava o nagnjenosti k podjetništvu med dijaki višjih šol v Pokrajini Trst: Pokrajina, Odborništvo za socialne in mladinske politike, Odborništvo za aktivne politike dela: Confcommercio, Gruppo giovani imprenditori, 2010.

Podatki, analiza in ugotovitve iz tega poročila se nanašajo na raziskavo, izvedeno maja med dijaki, ki so bili v šolskem letu 2009/2010 vpisani v IV. razred vzorca višjih šol Pokrajine Trst. Cilj raziskave je ugotovitev nagnjenosti k podjetništvu med dijaki. Teme iz vprašalnika so se nanašale na delovne izkušnje, na pričakovanja, povezana z delom, na zanimanje do podjetništva, na sodelovanje pri morebitnih izobraževalnih pobudah in na stališče dijakov do enakih možnosti.

Poročilo v PDF formatuProjekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze