Le famiglie residenti nella provincia di Trieste: andamento e caratteristiche strutturali: 2004-2008

Norina Bogatec


Namen poročila je analizirati trend in značilnosti družin s stalnim prebivališčem v Pokrajini Trst v obdobju 2004-2008. Klasifikacija družinskih enot in statistične obdelave so izdelane na podlagi podatkov anagrafskih uradov posameznih občin. Za primerljivost obdelanih podatkov o družinski strukturi smo izbrali kriterije in metode, ki jih je Observatorij že prej uporabljal. Pri posameznih vrstah družin smo ugotavljali velikost družin, državljanstvo družinskih članov, starost, število otrok in razvojne trende. Vse aspekte smo obdelali tudi na občinski ravni.

Il rapporto in formato PDFProjekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze