Priprava besedil za objavo v informativni publikaciji o Slovencih v Italiji

Naročen raziskovalno-publicistični projekt

Naročnik: Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO)

Izvajalec: SLORI.

Odgovoren: dr. Devan Jagodic.

Sodelovali: dr. Maja Mezgec, Jaruška Majovski

Obdobje izvajanja projekta: 2017–2018

 

Krovni organizaciji Slovencev v Italiji – Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) – sta naročili inštitutu pripravo vsebin za novo informativno publikacijo o Slovencih v Italiji. Trijezična knjiga, ki je izšla februarja 2019 z naslovom Mi, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy, je prirejen in dopolnjen separat publikacije »Sosedje… prijatelji, ki jih velja spoznati. Italijani, Slovenci in Furlani se predstavljajo« (2013 - SLORI, Società Filologica Friulana, Unione Italiana - Trst, Videm, Koper), ki jo je omogočil projekt EDUKA - Vzgajati k različnosti, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Struktura nove knjige je razdeljena v tematska poglavja, ki obsegajo vsa temeljna področja družbenega življenja in delovanja slovenske narodne skupnosti v Italiji. Osrednje vsebine so: osnovni podatki o Slovencih v Italiji, zgodovinska navzočnost, zaščitne določbe, jezikovni položaj, dvojezičnost na javnih mestih, izobraževanje, mediji, institucije in združenja.

 Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze