Raziskava o vplivu vstopa Slovenije v schengenski prostor na vsakdanje življenje prebivalcev občine Dolina in Koper

Naročnik: Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik v Dolini

Izvajalec: SLORI

Vodja projekta: dr. Maja Smotlak

Obdobje trajanja projekta: junij–december 2018

 

Raziskava je sestavni del projekta Te skupne stezice, ki je bil izbran na izrednem razpisu Avtonomne dežele FJk za izvedbo celovitega programa ovrednotenja in širitve rabe slovenščine (7. člen D. Z. št. 25/2017). Raziskava si zastavlja dvoje ciljev. Prvi je proučiti, kako je vstop Slovenije v schengenski prostor leta 2007 v teku zadnjih enajstih let vplival na življenja prebivalcev obravnavanega območja. Drugi cilj raziskave je na podlagi pridobljenih podatkov določiti konkretne možnosti in potenciale, ki jih omogoča padec slovensko-italijanske meje, a so bili doslej premalo ali povsem neizkoriščeni. Kvalitativna raziskava je odgovore iskala preko neposrednega stika z ljudmi na terenu, kjer so potekali intervjuji. Izvedena je bila po metodi snežne kepe v obliki individualnih intervjujev, ki so zajeli poglede ljudi različnih starosti, izobrazbe, poklicnih profilov in stanujočih v različnih krajih obravnavanega območja. Intervjuvanje je potekalo od julija do septembra 2018.

Rezultati raziskave so prikazani v publikaciji Odprava nadzora na slovensko-italijanski meji enajst let pozneje, ki je izšla decembra 2018 in je bila takoj potem javno predstavljena v prostorih SKD Vodnik v Dolini.



Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze