PROMOCIJA IN SPODBUJANJE RABE SLOVENSKEGA JEZIKA V BENEČIJI

Izobraževalna dejavnost

Nosilca projekta: SLORI v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo (ISK) v Špetru

Obdobje izvajanja projekta: 2017-2018

Vodja projekta: dr. Matejka Grgič

V dogovoru z vodstvom ISK je SLORI nudil podporne izobraževalne delavnice dijakom, ki obiskujejo tečaj slovenščine na srednji šole druge stopnje P. Diacona v Čedadu (tečaj financira ISK). Izobraževalka dr. Matejka Grgič je med letoma 2017 in 2018 izvajala delavnice, s katerimi je zbrala dragocene informacije o izobraževalnih potrebah dijakov, o njihovi motiviranosti za učenje slovenščine in o njihovi trenutni sporazumevalni zmožnosti.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze