Mednarodna znanstvena konferenca Languages in contact - New challenges for planning and policies

Organizacija konference in priprava znanstvenega referata

Nosilca projekta: SLORI in The Open World Research Initiative (OWRI).

Vodja projekta: dr. Katia Pizzi (OWRI).

Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič.

Obdobje izvajanja projekta: 2017-2018

 

SLORI in OWRI sta januarja 2018 priredila enodnevno mednarodno srečanje z naslovom Languages in contact - New challenges for planning and policies. Srečanje je simbolično potekalo v Trgovskem domu v Gorici, oblikovali pa so ga vabljeni in domači predavatelji. Šlo je za pomemben mednarodni dogodek, ki predstavlja začetek sodelovanja med SLORI-jem in britanskim univerzitetnim konzorcijem Cross-Language Dynamics, hkrati pa utrjuje že ustaljene vezi med raziskovalnim inštitutom in univerzitetnima partnerjema, prisotnima na Goriškem – Univerzo v Vidmu in Univerzo v Novi Gorici. V sklopu konference je bilo predstavljenih pet prispevkov, med katerimi tudi referat Terminology in contact: how translation shapes the linguistic landscape avtorice dr. Matejke Grgič. V prispevku je bila predstavljena raziskava o pojavih jezikovnega stikanja v javnoupravni terminologiji na območju naselitve slovenske manjšine v Italiji. Terminologija (predvsem tista, povezana z javno upravo, pravom in politično participacijo narodnih manjšin) namreč lahko ključno vpliva na jezikovno krajino in posledično na percepcijo manjšinskega jezika.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze