Slovenščina kot učni jezik na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja

Izobraževalni program

Nosilec projekta: SLORI

Vodja projekta: dr. Matejka Grgič

Obdobje izvajanja projekta: 2018

 

Izobraževalni program Slovenščina kot učni jezik na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih učiteljem šol s slovenskim učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu.

Cilj: podpora pedagoškim delavcem ob implementaciji ustreznih, učinkovitih in uspešnih didaktičnih metod pri pouku slovenskega jezika.

Teme: socio-, psiho- in antropolingvistični okviri manjšinskih, regionalnih in drugače izpostavljenih jezikov; poznavanje socio-, psiho- in antropolingvističnih okvirov slovenščine kot manjšinskega jezika v Italiji; poznavanje, opredelitev in obdelava pojavov italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja; poznavanje spletnih in drugih virov za ustrezno, učinkovito in uspešno didaktiko slovenščine kot manjšinskega jezika.

Predavatelji: dr. Matejka Grgič (SLORI), dr. Nataša Pirih Svetina (Univerza v Ljubljani), dr. Damjan Popič (Univerza v Ljubljani).Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze