Zaupati čez mejo

Aplikativni projekt, financiran iz Izrednega razpisa za izvedbo celovitega programa za ovrednotenje in širitev rabe slovenščine (67.e in 74. odstavek 7. člena D. Z. 25/2017)

Nosilec projekta: Kinoatelje 
Partnerji: SLORI, SKGZ, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Sociologia 2020  
Odgovoren za SLORI: dr. Devan Jagodic 
Obdobje izvajanja projekta: 2018

V okviru projekta bo SLORI s svojim predstavnikom sodeloval v uredniškem postopku pri izdaji zbornika prispevkov posveta Fiducia oltre il confine: La visione di Darko Bratina tra società e politica/Zaupati čez mejo: vizija Darka Bratine med družbo in politiko, ki je potekal 20. oktobra 2017 v Gorici ob 20. obletnici smrti sociologa, raziskovalca in nekdanjega ravnatelja SLORI-ja prof. Darka Bratine. Presečišča številnih zanimanj in sledi, ki jih je Darko Bratina zapustil v različnih okoljih, bodo priložnost, da se ponovno vzamejo v premislek pogledi, ki so danes še vedno živi, izzivalni in perspektivni tako na lokalni kot na širši in čezmejni ravni.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze