Raziskovalna rubrika v Primorskem dnevniku

Promocijski projekt v režiji SLORI-ja

Nosilec projekta: SLORI 
Vodja projekta: Jaruška Majovski 
Obdobje izvajanja projekta: januar–avgust 2018

Skrb za povezovanje intelektualnega in strokovnega potenciala Slovencev v Italiji je ena izmed temeljnih nalog SLORI-ja; v ta namen je pred leti pripravil popis, ki vključuje več kot sto akademikov, raziskovalcev in doktorskih študentov, ki se opredeljujejo za pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji. Eden izmed namenov tega funkcionalnega informacijskega omrežja je intelektualna rast slovenske manjšinske skupnosti z boljšim vključevanjem teh strokovnjakov v družbeni sistem slovenske narodne skupnosti v Italiji.

V ta namen smo si zamislili raziskovalno rubriko, ki bo v nedeljski izdaji Primorskega dnevnika, časopisa Slovencev v Italiji, izhajala vsakih petnajst dni. Rubrika bo obsegala celotno stran, ki smo si jo zamislili kot večdelno: osrednji element bo portret izbranega raziskovalca v obliki intervjuja, poleg tega pa bosta na strani še krajši uvod in stranski okvirček z zanimivimi novicami iz sveta raziskovanja in prihajajočimi dogodki SLORI-ja. Osnovni namen projekta je promocija raziskovalnega dela s predstavitvijo posameznih raziskovalcev širšemu občinstvu, predvsem pa spodbujanje tesnejšega povezovanja med znanstvenim oziroma strokovnim potencialom z »zamejskim« družbenim prostorom. K sodelovanju bomo povabili strokovnjake, ki se strokovno ukvarjajo z različnimi aktualnimi temami in problematikami, povezanimi z življenjem Slovencev v Italiji, te pa bodo predstavljene na način, ki bo zanimiv tudi za širše občinstvo. Z rubriko želimo spodbujati kakovostno strokovno razpravo in jo predstaviti na bralcu prijazen način. Pri pripravi rubrike bomo zato pazili na jezik, ki mora biti dovolj poljuden, da bodo vsi bralci Primorskega dnevnika lahko brez težav spremljali raziskovalno stran.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze