Raziskava o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: SLORI in Sklad Libero in Zora Polojaz 
Vodja projekta: dr. Igor Guardiancich 
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2019

Nova raziskava o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji predvideva različne faze izvajanja, in sicer: zgodovinski pregled družbenoekonomskih procesov na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika s posebnim poudarkom na gospodarskem razvoju Slovencev v Italiji; analizo sodobnih ekonomskih trendov in perspektiv na svetovni, evropski, čezmejni (Alpe–Jadran, Italija, Slovenija), regionalni (Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina) in lokalni ravni (tržaška in goriška pokrajina ter obmejni pas videmske pokrajine); analizo stanja in perspektiv slovenskega gospodarstva v Italiji v današnjih dneh: opredelitev možnosti razvoja tako posameznih gospodarskih sektorjev kot tudi poklicnih, profesionalnih in specializiranih kadrovskih profilov, ki jih bo tak razvoj potreboval; opredelitev možnih projektov za utrditev slovenskega gospodarstva v Italiji v okviru širših razvojnih procesov. Empirični del bo temeljil na terenskem zbiranju podatkov.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze