ZBORNIK PRISPEVKOV MEDNARODNE KONFERENCE »MIN.CEI - INTERNATIONAL SEMINAR ON MODELS OF POLITICAL PARTICIPATION AND SELF-GOVERNANCE OF NATIONAL MINORITIES IN CEI MEMBER STATES«

Publicistični projekt

Nosilec projekta: SLORI 
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau 
Obdobje izvajanja projekta: 2017

 

Mednarodni seminar, ki je potekal v petek, 17. junija 2016, v Trstu, je obravnaval modele politične participacije in samouprave narodnih manjšin z območja srednjeevropske pobude. Predmet razprave so bili različni modeli predstavništva narodnih manjšin v volilnih telesih in modeli delitve oblasti, posvetovalni mehanizmi manjšin, modeli samouprave manjšin, vključno s političnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, ter vpletenost manjšin v politike in programe čezmejnega sodelovanja. Na seminarju so sodelovali predstavniki akademskih sredin, raziskovalnih institucij in narodnih manjšin v zastopstvu desetih držav srednjeevropske pobude, in sicer iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Seminar je omogočil pregled in oceno trenutnega stanja glede obravnavanih vsebin, spodbudil pa je tudi izmenjavo dobrih praks.

V letu 2017 so izšli prispevki konference v posebni izdaji revije Razprave in gradivo/Treaties and documents v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja (INV). SLORI je sodeloval pri uredniškem delu.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze