STROKOVNA POMOČ PRI ORGANIZACIJI DRUGE DEŽELNE KONFERENCE O ZAŠČITI SLOVENSKE JEZIKOVNE MANJŠINE IN PRIPRAVA ZBORNIKA PRISPEVKOV KONFERENCE

Projekt, financiran iz izrednih sredstev

Naročnik: Deželni svet Furlanije - Julijske krajine 
Izvajalec: SLORI 
Odgovoren: dr. Devan Jagodic 
Sodelovali: dr. Sara Brezigar, Adriana Janežič, Živa Gruden, Ilaria Ciccone, dr. Matejka Grgič, dr. Zaira Vidau 
Obdobje izvajanja projekta: 2017–2018

 

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je tudi tokrat zaupal SLORI-ju odgovorno nalogo priprave strokovnih vsebin za drugo izvedbo Deželne konference za zaščito slovenske jezikovne manjšine, ki je potekala 24. in 25. novembra 2017 v Gorici in Trstu. Tako kot pri prvi izvedbi konference leta 2012 je tudi tokrat SLORI pripravil štiri strokovne referate na teme, ki jih je vnaprej določil organizacijski odbor. Teme, ki jih je konferenca obravnavala, so bile: Obračun izvajanja deželnega zakona 26/2007 ob 10. obletnici njegove odobritve (Adriana Janežič), Pregled izvajanja ukrepov v korist rezijanščine ter jezikovnih različic Nadiških dolin, Terske in Kanalske doline (Ilaria Ciccone in Živa Gruden), Mreža jezikovnih in prevajalskih storitev na območju, kjer je uradno naseljena slovenska manjšina, predvsem v perspektivi nastajajočega Centralnega urada za slovenski jezik (Matejka Grgič) ter Vprašanje političnega predstavništva in participacije slovenske narodne skupnosti v Italiji (Sara Brezigar in Zaira Vidau). SLORI je poskrbel tudi za ureditev dvojezičnega konferenčnega zbornika, v katerem so bili zbrani vsa poročila, prispevki in referati. Zbornik sta uredila Adriana Janežič in Devan Jagodic.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze